ASCII | MS Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: služba Gopher v roce 1996

Procházka báječným světem služby Gopher v listopadu 1996. Ukazuje:


zpět na seznam video ukázek služby Gopher | vše o službě Gopher | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page