ASCII | MS Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: WAIS prostřednictvím Gopheru, 1996

Ukázka přístupu ke službě WAIS (Wide Area Information Service) prostřednictvím služby Gopher, a ukázka plnotextového vyhledávání. Natočeno v listopadu 1996.


zpět na seznam video ukázek služby Gopher | vše o službě Gopher | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page