Prv si prohlte archivn�� kopii ��asopisu Computer Echo z roku 1995 (����sla 1 a�� 5) 1996 (0. ����slo)
nvrat na vstupn bod archivn kopie | zpt na seznam kopi archivnch web | zpt na home page muzea