Prv si prohlte archivn�� kopii nab��dky spole��nosti EUNET.CZ, z konce roku 1995
nvrat na vstupn bod archivn kopie | zpt na seznam kopi archivnch web | zpt na home page muzea