English version
Program
Výbory
Pořadatelé
Hlavní partneři
Mediální partneři
Konference ISSS ´99 15.--16. března 1999
ISSS ´98
Počet přístupů:
1765
(od 10. 11. 1998)


Regina

Březen měsíc internetu
Ing. František Dohnal

Vážení přátelé,

termín informační společnost je skloňován ve všech pádech. Je tomu tak nepochybně proto, že možnosti, které nabízí využití moderních technologií ve všech oblastech života lidské společnosti, se zdají být neomezené. Jaký vliv budou mít aplikace těchto technologií na ekonomiku, vzdělání, státní správu, rozvoj regionů a množství dalších sfér? Staneme se zajatci informačních technologií nebo nám pokrok v této oblasti nesmírně zjednoduší každodenní život? Přinese rozvoj informační společnosti radikální změny ve způsobu výkonu státní správy a samosprávy v České republice? Jaké zkušenosti mají s využitím moderních technologií ve veřejném životě vyspělé země Evropy ale i státy, které usilují o vstup do evropských struktur?

Hledáním odpovědí na tyto otázky bude věnováno významné setkání sestávající z druhého ročníku celostátní konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS ´99) a třetího evropského semináře Local and Regional Information Society. Význam akce, která proběhne 15. a 16. března 1999 v Hradci Králové, podtrhuje skutečnost, že nad ní převzaly záštitu Výbor regionů Evropské unie, Kongres místních a regionálních orgánů při Radě Evropy, Úřad pro státní informační systém ČR a Svaz měst a obcí ČR.

ISSS ´99 navazuje na úspěšný první ročník konference, kterého se v březnu 1998 zúčastnilo 600 osob z řad pracovníků ústředních orgánů státní správy, okresních, městských a obecních úřadů. Hosty konference byli také ministři tehdejší vlády, poslanci a senátoři Parlamentu ČR. Jedním ze závěrů ISSS ´98 bylo konstatování, že proces vytváření informační společnosti nemůže zůstat uzavřen uvnitř hranic jednotlivých států. Zatímco u nás teprve začínáme odkrývat možnosti, které fungující informační společnost nabízí, na západ od našich hranic už idea informační společnosti několik let přispívá k integraci Evropy.

Cyklus seminářů Local and Regional Information Society je jednou z cest, prostřednictvím kterých chce Rada Evropy a Evropská unie nabídnout zemím střední a východní Evropy možnost srovnání přístupů a zkušeností, které vyspělé evropské státy získaly při budování svých informačních systémů. To, že Česká republika bude po dva dny hostitelem celoevropského setkání nad problematikou informační společnosti, je jedinečnou příležitostí nahlédnout, jak bude za několik let vypadat sjednocená Evropa. Kromě jiných vlastností to bude Evropa, pro níž bude fungující informační společnost naprostou samozřejmostí.

Ing. František Dohnal
předseda Svazu měst a obcí ČR
a programový ředitel konference


Triada, spol. s r.o. Profit

Copyright © 1998 Triada, spol. s r. o.
design: Česká vydavatelská pro internet, s. r. o. /webhouse.cz/