Přehled WWW-odkazů dle oborů

Přehled WWW-odkazů dle oborů

Seznam oborů na disku


Pokud tuto stránku prohlížíte lokálně z CD-ROMu, potom si můžete prohlédnout některé domovské stránky [home-page] i bez připojení na Internet. Odkazy na tyto lokálně umístěné stránky jsou uvedeny za Internetovským odkazem v závorce jako ( CD-ROM ). Tyto lokální stránky jsou překonvertovány do tvaru vhodného pro umístění na CD-ROM, přičemž některé odkazy nemusí být platné. Po připojení na Internet proto raději používejte původní odkazy.

Přehled odkazů pro Českou republiku :


Ukázku WWW-prezentace mužete i bez připojení na Internet získat kliknutím na ukázce HANDIHELP nebo na prezentaci památek Prahy.
Časopis Computer World pro Vás připravil adresář firem v České Republice připojených na Internet (podklady byly získány na základě ankety) a adresář odkazu na správce sítí připojených na Internet v České Republice (podklady byly získány z databáze RIPE NCC).
Tomas Vild ( tom@eunet.cz )