CSAD Sluzby vypocetni techniky Praha s.r.o.


CSAD Sluzby vypocetni techniky Praha s.r.o.


Historie firmy

Puvodni firma Zavod vypocetni techniky CSAD KNV Praha vznikla v roce 1978 jako soucast CSAD KNV Praha s.p.. K 31.12.1990 ukoncil tento statni podnik cinnost a v souvislosti s tim byl Zavod vypocetni techniky transformovan na samostatny statni podnik CSAD Sluzby vypocetni techniky Praha. Skupina zamestnancu tohoto podniku vypracovala uspesny privatizacni projekt a tak vznikla k 1.7.1994 dnesni firma CSAD SVT Praha, spolecnost s rucenim omezenym.

Od pocatku sve existence se zavod zameroval na tvorbu a provozovani ASR na vsech organizacnich jednotkach statniho podniku CSAD KNV Praha. Slo zejmena o informacni system rizeni nakladni dopravy pokryvajici cele uzemi stredoceskeho regionu, ktery byl zpocatku zajistovan formou centralniho zpracovavani lokalne porizenych dat, pozdeji byl propojen po komutovanych linkach s centralnim pocitacem. Tento informacni system, ktery zajistoval vsechny potrebne funkce vcetne automatickych bankovnich operaci, byl provozovan temer 10 let.

V roce 1983 byl uveden do provozu celostatni automatizovany mistenkovy system pravidelne autobusove dopravy (AMS) s pokladnimi systemy NCR rizenymi krajskymi mikropocitaci. System byl propojen centralnim pocitacem NCR 8555 a rozmisten ve vsech krajich byvaleho Ceskoslovenska. Po roce 1989 byl tento system postupne inovovan a obnovovan na bazi LAN osobnich pocitacu propojenych s centralnim vypocetnim strediskem AMS v Praze. Puvodni centralni pocitac NCR 8555 byl nahrazen modernim pocitacem NCR 3445 pracujicim pod operacnim systemem Unix s databazovym systemem Informix. Pri zprovozneni datove site v roce 1985, ktera byla vyvinuta nasimi specialisty, slo o prvni datovou sit pracujici v realnem case systemem dotaz - odpoved ve stredni a vychodni Evrope.

Po 31.12.1990, kdy vznikl samostany podnik CSAD Sluzby vypocetni techniky Praha, byl zahajen postupny prechod ke zpracovavani ASR osamostatnelych podniku CSAD, zalozeny na vyuzivani operacniho systemu UNIX a databazovem systemu Informix. Pozdeji byl v ramci expanzivni obchodni politiky zahajen vyvoj aplikacniho programoveho vybaveni i pro nedopravni sferu.

Hlavni oblasti pusobnosti

V soucasne dobe firma CSAD SVT Praha pusobi pri zajistovani komplexniho zpracovani informaci v techto oblastech.

Oblast dopravy

V oblasti dopravy provozuje v soucasnosti nase firma rezervacni system AMS, a to jak na uzemi Ceske republiky, tak i na uzemi Slovenska. Pro tento system zabezpecuje i hardwarovy servis na uzemi obou republik, spravu datovych souboru i hot-line. Dale na zaklade smluv zajistuje centralni rozuctovani prodeje s minimalizaci financnich toku mezi 96 dopravci a 17 prodejci.

V zajmu zachovani systemu AMS koncem roku 1994 zahajilo CSAD SVT i samostatny prodej jizdenek s mistenkou misto CSAD UAN Praha a.s. a stalo se nejvetsi prodejni kancelari systemu AMS. Podle zajmu cestujici verejnosti otevrelo v letosnim roce dalsi mistenkove kancelare AMS v Praze (Knizeci, Chodov) a v Tep[licich.

V oblasti mezinarodni pravidelne dopravy CSAD SVT nabizi lokalni rezervacni system , na jehoz variante sitoveho propojeni v soucasne dobe firma pracuje.

Spolu s CSA, CEDOKem a Ceskymi drahami CSAD SVT pripravuje integrovany rezervacni informacni system NOTOS, ktery by zastresoval jednotlive rezervacni systemy.

Pro spedicni firmy byl vyvinut komplexni spedicni informacni system C-Sped ve spolupraci s nemeckou firmou M.L.C, jenz je provozovan v nejvetsi spedicni spolecnosti v CR SCANSPED Liberec.Vzhledem k tomu, ze lze udaje predavat automaticky prostrednictvim EDI, kde prenasene zpravy jsou konvertovany do normy EDIFACT, byl tento system vybran jako vzorovy a pro prvniho uzivatele castecne financovan z prostredku PHARE. V oblasti spedice je tez k dispozici firmou vyvinuty system zpracovani celnich dokladu a spravy celniho skladu jiz vyuzivany celne-spedicni spolecnosti CPS Praha.

Pro dopravni firmy nabizi CSAD SVT s.r.o. komplexni zpracovani nakladni a osobni dopravy vcetne podpurnych agend pro evidenci vozidel, PHM, opravarenstvi apod. az k evidenci pracovniku a naslednemu zpracovani mezd. Zaroven s tim je zajistena navaznost na ekonomicke agendy, t.j. ucetnictvi a financnictvi vcetne fakturace. V osobni doprave bylo zpracovano i reseni informacniho systemu pro Dopravni podniky hl.m.Prahy - Autobusy.

K vyznamnym zakaznikum v oblasti dopravy patri i Ceskoslovenske aerolinie, se kterymi nase firma v soucasne dobe spolupracuje na vyvoji komplexniho informacniho systemu.

K vyznamnym zakaznikum firmy CSAD SVT Praha s.r.o. patri take CESMAD Bohemia. Specialne pro tohoto zakaznika byl vytvoren komplexni informacni system zahrnujici mimo jine zpracovani karnetu TIR, ditribuci prepravnich povoleni a dalsi subsystemy vcetne vazby na Generalni reditelstvi cel. System pracuje na celem uzemi CR, na 9 databazovych serverech a 60 terminalovych pracovistich.

Na zaklade smlouvy s SPT TELECOM provozuje CSAD SVT Videotexove informacni stredisko, zabyvajici se vyvojem a provozem videotexovych aplikaci v oblasti nakladni a osobni dopravy. V provozu je jiz optimalni vyhledavani spojeni pro osobni autobusovou a zeleznicni dopravu a aplikace sdruzeni dopravcu CESMAD Bohemia.

Dale nase firma v oblasti otevrenych komunikacnich systemu planuje pripojeni do celosvetove pocitacove site INTERNET ve funkci provozovatele datoveho serveru a vyuziti teto site pro inovovanou verzi automatizovaneho mistenkoveho systemu AMS.

Dale firma v oblasti otevrenych komunikacnich systemu planuje pripojeni do celosvetove pocitacove site INTERNET ve funkci provozovatele provozovatele datoveho serveru a vyuziti teto site pro inovovanou verzi automatizovaneho mistenkoveho systemu AMS.

Z databazovych informacnich systemu nabizi nase firma ve spolupraci s CHAPS s.r.o. informacni system autobusovych jizdnich radu ABUS, ktery umoznuje automatizovane vyhledavani optimalniho spojeni. Vedle kancelarskeho provedeni existuje tento system i v halove verzi,kde je resen i hlasovy vystup pro nevidome.

Oblast statni spravy

V oblasti statni spravy vyvinula firma CSAD SVT s.r.o. komplexni informacni system pro zpracovani trestnich listu Rejstriku trestu CR. Jedna se o dva systemy, jeden pro porizovani udaju z trestnich listu, druhy pro vyhledavani informaci pro potreby opisu a vypisu trestnich rejstriku se vsemi podpurnymi agendami.

Dalsim zakaznikem v oblasti statni spravy je poslanecka snemovna Parlamentu CR, pro kterou byla vytvorena aplikace pro spravu majetku.

Specialiste CSAD SVT se take podileji se na vytvareni programoveho vybaveni zpracovani dani (ADIS) pro Ministerstvo financi CR, financni urady a reditelstvi.

Ve spolupraci s firmou Mikroelektronika s.r.o. dodavame pro odbavovani cestujicich v autobusove doprave elektronicka zarizeni s navaznosti na system zpracovani udaju jizdnich radu.

S touto firmou a dalsimi spolecnostmi s rucenim omezenym JKZ Olomouc a APEX Praha byla v roce 1994 zalozena spolecnost MYPOL v.o.s., ktera zvitezila v konkurzu na vyhradni dodavatele integrovaneho systemu pro odbavovani cestujicich v MHD Praze a Ostrave.

Ostatni oblasti pusobeni

K rozsahlym ekonomickym agendam vhodnym pro automatizovane zpracovani informaci v cele obchodni a skladove cinnosti patri Obchodne skladovy system (OSS). Tento informacni system je urcen predevsim firmam se zamerenim na prodej zbozi, nahradnich dilu a rizeni velkoskladu, kde rezim prace vyzaduje soucasne zpracovavani dokumentu na vice pracovistich. Uzivatelem OSS je CSAD TZS Praha a.s.

Vzhledem ke zkusenostem v oblasti rezervacnich systemu byl v CSAD SVT vyvinut i system pro prodej a rezervaci vstupenek pro BTI Praha, ktery je mozno pouzit pro rezervaci ruznych kulturnich a sportovnich akci a na nejz je napojena napr. Statni opera v Praze ci Hudebni divadlo v Karline.

Pro zakazniky jsou dale nabizeny obecne ekonomicke agendy, ktere jsou vzdy upravovany dle jejich individualnich pozadavku , jako napr. ucetni a financni evidence , evidence hmotneho a nehmotneho investicniho majetku a agenda personalistiky a mezd. K zakaznikum v teto oblasti patri Narodni divadlo v Praze, Bohemia Ticket International Praha apod.

Uroven sluzeb

Pro sve zakazniky CSAD SVT poskytuje komplexni sluzby, od vytvoreni nebo upravy aplikacniho programoveho vybaveni dle pozadavku odberatelu, pres zajisteni odpovidajiciho hardwaru a systemoveho softwaru ( operacni system, komunikacni software, databazovy system), az po zarucni a pozarucni servis dodane vypocetni techniky vcetne autorskeho dozoru programu.

Neustale mezi prvnimi

Firma CSAD SVT s.r.o. mezi prvnimi v republice zacala pracovat s operacnim systemem UNIX a stala se autorizovanym prodejcem (VAR) produktu firmy INFORMIX. Tyto dlouholete zkusenosti vyuziva i pro poradani skoleni operacniho systemu UNIX a RDBMS INFORMIX ve vlastnim skolicim stredisku. Jeden ze spolecniku CSAD SVT RNDr.Ivan Volny CSc.je zastupcem CR v rade Western European EDIFACT Board.

CSAD SVT je clenem Svazu spedice a skladovani CR, Svazu prumyslu a dopravy CR a Asociace dopravnich, spedicnich a servisnich spolecnosti strednich Cech. Reditel a jednatel firmy RNDr.Jan Kotik byl poveren ministrem dopravy CR koordinaci pripravy spolecneho informacniho systemu pravidelne osobni dopravy.

Firma CSAD SVT sponzoruje dopravni skoly jako napr. Dopravni fakultu Jana Pernera University Pardubice a Stredni prumyslovou skolu dopravni v Praze. Temto skolam se snazi pomoci zejmena odborne, napriklad prednaskami, vedenim rocnikovych a diplomovych praci, poradanim specializovanych kurzu ( o spedicnich systemech apod.). Mimo jine jim byl bezuplatne predan firemni aplikacni software C-Sped.

Zamestnanecka politika

Zamestnancum CSAD SVT s.r.o. je zajistena nadstandardni zdravotnicka pece, zamestnanci mohou na smluvnim zaklade vyuzivat peci zdravotnickych zarizeni v UVN v Praze Stresovicich, ve Fakultni nemocnici Motol a spickove soukrome stomatologicke ordinace.

V ramci stabilizace pracovniku poskytuje firma 1 tyden dovolene navic, maximalni prispevky na stravovani, rocni prispevek na dovolenou a jizdni vyhody od dopravcu strednich Cech. Zajistuje i podminky ke sportovnimu a kulturnimu vyziti. Staly se jiz tradici ctvrtletni "briefingove vecirky" zamestnancu s vedenim firmy , kde se informuje o stavu firmy, jejich cilech a planech.

Zatim nesplnenym snem, o ktery firma usiluje, je dosahnout platove urovne obdobnych zapadnich firem, jakou by si nejlepsi pracovnici podniku urcite zaslouzili.

K nejvyznamnejsim sportovnim akcim firmy patri spoluporadani resortniho turnaje volejbalovych druzstev O pohar ministra dopravy, jehoz se zucastnuji druzstva vetsiny odvetvi dopravy, jehoz motto zni : " Sport spojuje dopravy" .

PORTRET FIRMY CSAD SVT PRAHA s.r.o.

Sidlo firmy :
Krizikova 4-6, 186 50 Praha 8
Predmet cinnosti :
Pocet zamestnancu: 70
Reditel: RNDr.Jan Kotik
Jednatele :
RNDr.Jan Kotik

ing.Jiri Prokop


Muzete se vratit na uvodni stranku WWW info.eunet.cz

Tato stranka byla vygenerovana dne 95/12/13 v 23:05


Pripadne pripominky posilejte na adresu: Jiri Nemec ( georg@eunet.cz )