Od 13. 12. 1995:

[Computer echo] - časopis pro počítačové experty, manažery a podnikatele


[na hlavní stránku]

Připravované závěrečné číslo: 0/96,.  [V práci:]

Předchozí čísla : 1/95, ročník VI. (není s diakritikou), 2/95, ročník VI., 3/95, ročník VI., 4/95, ročník VI., 5/95, ročník VI. (FTP verze, soubor ce-9505.zip), 6/95, ročník VI.


Charakteristika časopisu: V roce 1995 vychazí již VI. ročník odborného časopisu COMPUTER ECHO, časopisu, který chce vyšší úrovní odbornosti svých článků, jejichž autory jsou specialisté a zkušení uživatelé, vysokoškolští pedagogové a vědci, rozšiřovat škálu příspěvků uveřejňovaných v počítačových periodikách. COMPUTER ECHO je určeno pro počítačové experty, manažery a podnikatele. Zaměřuje se nejen na odbornou problematiku z oblasti návrhu a použití informačních technologií, technických a programových prostředků počítaců, telekomunikační a kancelářské techniky, ale i na problémy managementu, související s využitím výpočetní techniky. Všechny články jsou původní příspěvky tuzemských (popř. slovenských) autorů a jsou recenzovány nezávislými lektory. Vzhledem k větším nárokům na odbornost a vědeckou populárnost článků má (na rozdíl od většiny jiných periodik) COMPUTER ECHO redakční radu. Redakční rada časopisu je složena z odborníků z nejrůznějších oblastí výpočetní techniky, kteří mají přehled o situaci v oboru jak u nás, tak ve světě. Jsou to lidé, kteří zasvětili svůj život odborné práci. Jejich jména jsou pojmem nejen v ČR, ale objevují se např. i jako autoři či editoři v cizojazyčných publikacích, mezi prednášejícími na různých celosvětových konferencích apod. Někteří z nich aktivně působí v Czech ACM Chapter, České společnosti pro kybernetiku a informatiku, v České informatické společnosti atd. Heterogenní systémy, unixové systémy, sítě, informační technologie, bezpečnost v informačních technologiích, otevřené systémy, databázové systémy, počítačová grafika, telekomunikace, architektura klient-server, paralelní procesy, umělá inteligence, informace pro manažery, prezentační programy, právo a informace, kancelářská technika, DTP, veletrhy, recenze knih, recenze produktů, zajímavosti, novinky aj., to jsou temata a rubriky, jímž se časopis nejvíce věnuje.


Vydavatel : ČNTL, spol. s r.o.

Ředitelka : RNDr. Irena Bergerová

Šéfredaktorka : RNDr. Blanka Kutinová, CSc.

Adresa redakce :
Ježkova 1, 130 00 Praha 3,
tel.: +42 2 27 27 73, +42 2 27 66 20, fax: +42 2 27 93 56
e-mail: compalm@omicron.felk.cvut.cz

ISSN 0862-870X

Redakční rada :
Ing. Jaroslav Zelený, CSc., RNDr. Jan Brodský, CSc.,
Ing. Přemek Fiala, Jiří Gutma, Ing. Dušan Húsek, CSc.,
prof. Ing. Petr Kroha, CSc, Ing. Zdeněk Mařík,
RNDr. Jan Pavelka, CSc., doc. Ing. František Plášil, CSc.,
doc. Ing. Jan Staudek, CSc., Vladimír Vrabec, prom.mat.

Vychazi šestkrát ročně. Cena jednotlivého čísla 25,- Kč , celoroční předplatné 120,- Kč .Informaci o předplatném podavá, inzerci a objednávky přijímá redakce časopisu.


[na začátek stránky]