Jára Cimrman

Autori textu: Ladislav Smoljak a Zdenek Sverak


Podle nekterych badatelu zapomenuty a znovuobjeveny cesky genius z prelomu l9. a 2O.stoleti, ktery zasahl do mnoha oboru. Byl to osobity dramatik, filozof, gynekolog-samouk, lyzar, duverny pritel a ucitel Alberta Einsteina, vynalezce a daltonista, duverny nepritel T.A. Edisona. Podle jinych neexistujici postava, literarni mystifikace, ktera dala vzniknout jednomu z nejpopularnejsich malych divadel v Ceske republice, nesouciho nazev:

Divadlo Jary Cimrmana


Sidlo: Praha 3, Stitneho 5
Autori: Ladislav Smoljak, Zdenek Sverak

Divadelní pøedstavení zprostøedkuje:


Václav KOTEK
øeditel

Øehoøova 5 , 130 00 Praha 3, Tel. 02/ 242.313.68, Fax. 02/ 270.867, Ans. 02/ 270.926


Autorská práva zastupuje:Divadelní a literární agentura

Radlická 99 , 150 00 Praha 5 , Tel. 02/ 531257 , 531.258, Fax. 02/ 539.909

Námìty a pøipomínky piste na adresu Jara Cimrman

© Copyright - text: Ladislav Smoljak a Zdenek Sverak