HOME
logo EuroTel

 

 

 

 

Rent
Úvodem
Pro všechny, kteří chtějí
využívat výhod mobilních telefonů, ale nechtějí si zakoupit přístroj, připravila společnost EuroTel Praha nový produkt.
V případě, že:
• často cestujete po celém světě
• používáte mobilní telefon pouze občas
• potřebujete telefon na krátkou dobu
nabízí Vám naše společnost možnost zapůjčit si mobilní telefon.
Zapůjčit si lze mobilní telefon GSM Global s GO kartou anebo mobilní telefon systému
Iridium.
EuroTel RENT

Podmínky pronájmu mobilního telefonu
zaplacení jistiny za přístroj
zaplacení nájemného
Zde můžete nahlédnout do ceníku GSM Global RENT a Iridium RENT

Upozornění
V případě vrácení poškozeného pronajatého mobilního zařízení je nájemce povinen uhradit společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o. náklady spojené s opravou dle ceníku oprav, a to při navrácení mobilního zařízení.


Copyright EuroTel Praha spol. s r.o.