ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Přihlášení do sítě EARN/Bitnet, 1994
Na tomto obrázku vidíte ukázku přihlašovací obrazovky do sítě EARN/BITNET. Tato síť přišla do Československa ještě před Internetem a propojovala velké střediskové počítače. Zde konkrétně jde o národní uzel sítě EARN, kterým byl počítač IBM 4341 ve Výpočetním centru ČVUT, se jménem csearn (resp. s adresou earn.cvut.cz v rámci DNS).
Jde o mou jedinou památku na síť EARN. Podrobněji se o této síti můžete dočíst například zde či zde.

zpět na seznam unikátních screenshotů | zpět na seznam všech screenshotů

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page