ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: vyhledávač AltaVista, listopad 1996

Ukázka základního vyhledávání prostřednictvím fulltextového vyhledávače AltaVista. Ukazuje mj. užití operátoru NEAR, který specifikuje, že dva hledané termíny se mají nacházet "blízko sebe" (míněno: do vzdálenosti max. 10 slov). Natočeno: v listopadu 1996


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky vyhledávače AltaVista | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page