ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: přidání nového URL do AltaVisty, listopad 1996

Ukázka možnosti, jak vyhledávači AltaVista zadat nové URL, například s adresou nově zprovozněných stránek. Vyhledávač následně poslal na takto zadanou adresu svého indexujícího robota, který stránky zaindexoval. Zadávala se jen jedna URL adresa (adresa kořene celého stromu WWW stránek), ostatní si již indexující robot našel sám. Ukázka pokračuje službou Submit It!, která obdobným způsobem zadávala nové URL do více vyhledávačů současně. Natočeno: v listopadu 1996


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky vyhledávače AltaVista | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page