ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: výpočet daně z příjmu on-line, listopad 1996

Ukázka daňové kalkulačky na Internetu, od služby Cabria WebOffice. Již v roce 1996 bylo možné najít na českém Internetu on-line kalkulačky pro možnost vypočítat si výši daně z příjmu. Možnost podat daňové přiznání on-line ale tehdy ještě neexistovala. Natočeno: v listopadu 1996


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky nakupování po Internetu | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page