ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Oficiální WWW server ČR, listopad 1996

Ukázka webových stránek České televize z podzimu 1996, ukazuje televizní program ČT1 ze dne 2.12.1996


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky WWW stránek veřejné správy | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page