ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: volba českého kódování, VIP Park, listopad 1996

Ukázka volby kódování češtiny v rámci webových stránek, na příkladu serveru VIP Park. Ten se snažil sám rozpoznat správné kódování, a pokud se mu to nepodařilo, dával možnost uživateli zvolit si správné kódování explicitně. Pak si jej pamatoval prostřednictvím uloženýchy cookie.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na seznam ukázek kódování češtiny | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page