ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Vyhledávací rozhraní CUSI, podzim 1996

Ukázka vyhledávacího rozhraní CUSI Configurable Unified Search Interface). Umožňovalo zadat z jednoho místa vyhledávací dotaz jedné z mnoha vyhledávacích služeb, uspořádaných podle svého zaměření. V zásadě se jednalo jen o formulář, umožňující výběr služby a odeslání dotazu - odpověď již přišla přímo od oslovené služby. Nejednalo se ani o žádný paralelismus, dotaz byl pokládán vždy jen jedné vyhledávací službě.

Podrobnější popis viz tento článek o službě CUSI.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky dalších vyhledávačů | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page