ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: WWW stránky společnosti DCIT, listopad 1996

Ukázka WWW stránek konzultační společnosti DCIT. Popisuje nabídku služeb firmy, včetně jejího výpisu z obchodního rejstříku a dalších údajů. Natočeno: v listopadu 1996


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky WWW stránek firem | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page