ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: DNS query, Finger a Whois, listopad 1996

Ukázka hledání v DNS (DNS Query) a služeb Finger a Whois, v prostředí MS Windows 3.11, skrze lokálního klienta. Natočeno v listopadu 1996.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na seznam ukázek k DNS a správě sítí | více o službách pro správu sítí a vyhledávání správců | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page