ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: osobni stranky Jana Fikáčka, listopad 1996

Ukázka osobních stránek Jana Fikáčka, předsedy české Menzy a organizátora soutěže Miss Internet. Jeho stránky byly zapojeny do sítě PinkNet, kterými ukázka začíná.

Natočeno: v listopadu 1996


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky osobních WWW stránek | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page