ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Český informační systém, říjen/listopad 1996

Ukázka obsahu Českého informačního systému (CZIS), který se snažil shromažďovat odkazy na všechny zdroje, dostupné na českém Internetu.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

Restaurovanou verzi Českého informačního systému (k vlastnímu proklikání) najdete zde.


zpět na seznam ukázek "ostatních katalogů" | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page