ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: CZ listy, listopad 1996

Katalogy (seznamy) CZ_list udržovala konzultační společnost DCIT s.r.o. Byly členěny podle barvy: bilý seznam CZ_list napodoboval bílé stránky (a své zdroje uváděl v uspořádání podle abecedy), žlutý členil zdroje podle jejich charakteru, modrý seznam byl seznamem providerů (poskytovatelů přístupu), a duhový byl seznamem seznamů.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na seznam ukázek "ostatních katalogů" | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page