ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: přihlášení do elektronické konference, 28.11.1996

Ukázka použití aplikace Listserv pro správu konferencí, na příkladu listserveru CESNETu - nejprve vyžádání souboru HELP s nápovědou, a poté přihlášení do konference CSINFO-L, včetně emailového potvrzení přihlášky. Natočeno 28.11.1996.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky el. konferencí | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page