ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Rozhraní Net Search, říjen 1996

Ukázka přehledu vyhledávacích služeb (nazvaného Net Search), který vytvořila společnost Netscape. Odkaz na něj byl "zadrátován" (skrze tlačítko) v browserech Netscape.

Natočeno v říjnu 1996


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky dalších vyhledávačů | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page