ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: WWW stránky PSP ČR, září 1996

Krátká ukázka WWW stránek poslanecké sněmovny v jejich podobě z léta 1996, ještě před jejich zásadním přepracováním do nové podoby v závě+ru téhož roku (viz zde). Natočeno v září 1996.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

Screenshoty, ukazující tehdejší podobu WWW stránek Poslanecké sněmovny, můžete vidět zde.
zpět na ukázky WWW stránek veřejné správy | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page