ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Metavyhledávač SavvySearch, podzim 1996

Služba SavvySearch byla nadstavbou nad samostatnými vyhledávacími službami, která mezi ně rozkládala dotazy a agregovala odpovědi. Uživatel tak zadal svůj vyhledávací dotaz jednou (službě SavvySearch), a ona jej předala několika (skutečným) vyhledávačům současně. Když od nich získala jejich odpovědi, shrnula je do jednoho výstupu a ten vrátila tazateli.

O takovémto typu služby se hovořilo také jako o metavyhledávači - sám nic nevyhledával, ale distribuoval dotaz a sbíral odpovědi.

Podrobnější popis viz tento článek o službě SavvySearch.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky dalších vyhledávačů | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page