ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Vyhledávací rozhraní Search.com, říjen 1996

Ukázka vyhledávacího rozhraní Search.com, včetně jeho nalezení na Seznamu. Natočeno v říjnu 1996.

Search.com, October 1996


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky dalších vyhledávačů | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page