ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Telnet, 30.11.1996

Ukázka vzdáleného přístupu, pomocí Telnetu, do knihovního systému Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ukázka začíná vyhledáním příslušného odkazu pomocí služby Hytelnet (podrobněji), která sloužila k vyhledávání adres a přihlašovacích údajů ke službám, dostupným přes Telnet. Natočeno: 30.11.1996


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na seznam všech ukázek protokolu Telnet | Protokol Telnet a služba Hytelnet | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page