ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Telnet a Hytelnet: jak se kdysi pracovalo na dálku

Toto video ukazuje způsob práce se službami Telnet a Hytelnet v polovině devadesátých let. Telnet byl službou pro vedení vzdálených terminálových relací, skrze které se dalo přihlásit ke vzdálenému počítači a v roli jeho terminálu pracovat s aplikacemi, které na tomto počítači byly dostupné. Služba Hytelnet pak sloužila k vyhledávání služeb, dostupných pomocí služby Telnet: pro jednotlivé zdroje, hlavně knihovní katalogy, uváděla jejich adresy a také způsob přihlášení (jménoa heslo).

Video bylo natočeno v roce 2022 u příležitosti 30. výročí připojení ČSFR k Internetu.


zpět na videa ke 30. výročí | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page