ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: týdeník Týden na serveru Trafika, 9.11. 1996

Ukázka obsahu týdeníku Týden, tak jak byl publikován na webu Trafika společnosti Medea. Ukazuje přehled obsahu vydání č. 45 ze 4. listopadu 9.11.1996.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na video ukázky novin a časopisů na Internetu | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page