ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: WWW Virtual Library, October 1996

Ukázka virtuální knihovny WWW, z října 1996. Podrobnější článek o této službě.

WWW Virtual Library example, October 1996


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky ze zahraničí | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page