ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Nicolas Pioch's Web Museum, 1995

Ukázka "webového muzea" Nicolase Piocha. Jde o jeden z prvních webů s uměleckým obsahem, z roku 1995.

Natočeno: v listopadu 1996

Nicolas Pioch's Web Museum - one of the first art-oriented websites on the Internet, since 1996. Filmed in 1996.


>>>>   This video can also be found na YouTube   <<<<

zpět na ukázky ze zahraničí | back to international videos | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page