ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Whois, listopad 1996

Ukázka využití služby Whois (přes webové rozhraní) pro hledání kontaktních údajů, skrze Whois server CESNETu. Natočeno v listopadu 1996.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na seznam ukázek k DNS a správě sítí | více o službách pro správu sítí a vyhledávání správců | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page