ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Yahoo! in November 1996

Ukázka katalogu Yahoo!, včetně formuláře na přidání nového záznamu. Natočeno v listopadu 1996. Podrobnější článek o této službě.

What Yahoo! looked like in November 1996, including a form for adding a new item to its catalogue


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky ze zahraničí | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page