ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: Seznam síťových zdrojů v ČR, listopad 1996

Ukázka Seznamu síťových zdrojů v ČR, které udržoval Pavel Satrapa z Liberce. Konkrétně je ukazováno použití klikatelné (senzitivní) mapy pro navolení příslušné části celého seznamu zdrojů. Natočeno: v listopadu 1996


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na seznam ukázek "ostatních katalogů" | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page