INFIMA BBS
Veřejný informační systém firmy INFIMA

Provozovatel: INFIMA s r o.
Adresa: Velflíkova 6, 160 00, Praha 6, Česká republika
Telefon: 02/3115858, Fax: 02/3115820, BBS: 02/24312432

Správce systému: Petr Makovička, ID=Sysop
Kontaktní osoba: Lucie Sekaninová, ID=Lucka
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 6
Číslo účtu: 198462240267/0100

Obecná pravidla, upozornění a doporučení uživatelům pro provoz INFIMA BBS

Přihlášení na systém a identifikace uživatele

Na naši BBS se můžete připojit prostřednictvím Vašeho modemu přímo po běžné telefonní lince na číslech 02-24312432, 3122741, 3122745 nebo 3122255. Po Internetu je naše BBS dostupná protokolem Finger, Telnet a FTP na adrese bbs.infima.cz. Firemní WWW server INFIMY naleznete na adrese: http://www.infima.cz. Při Vašem přihlášení na BBS budete vyzváni k vložení svého uživatelského jména (také se mu říká „ID"). Pokud se přihlašujete jako nový uživatel, vyplňte ve svém vlastním zájmu všechny požadované informace podle skutečnosti. Na systému smíte používat pouze jediné ID. Půjčování nebo zakládání duplicitních účtů odporuje platným pravidlům. Všechny běžné funkce našeho systému jsou registrovaným uživatelům k dispozici bezplatně s omezením na dobu, po kterou může být uživatel přihlášen. Celkový časový limit pro jeden den je neomezený. Pokud dojde k zaplnění všech telefonních linek uživateli, budou nejdéle připojení neplatící uživatelé odpojováni. Ke všem uživatelům přihlášeným na našem systému se chovejte slusně a nikoho neobtěžujte nevyžádanými zprávami v poště, v telekonferenci, nebo jinde. Pokud si myslíte, že nedokážete splnit ani tyto základní podmínky provozu našeho systému, raději k nám vůbec nevolejte. Vaše ID je chráněno heslem. Je ve Vašem vlastním zájmu heslo nikomu nesdělovat, pečlivě si jej zapamatovat a chránit tak vaše konto před zneužitím. V případě, že heslo zapomenete nebo dojde k zneužití Vašeho účtu, bude Vám ID zablokováno nebo zrušeno. V takovém případě se na nás obraťte nejdříve telefonicky kvůli vyjasnění situace. Nikdy si nezakládejte další nové ID !

Popis přístupových práv u jednotlivých uživatelských tříd

Přístupy uživatelů na BBS jsou rozlišeny příslušností ID k předem definované uživatelské třídě.

Status uživatele Třída Poplatek za 1 měsíc
Nově přihlášený
Ověřený
Placený
DEMO
NORMAL
EMAIL
0.- Kč
0.- Kč
210,- Kč


· DEMO Nový nebo neověřený uživatel. Minimalní přístup k systému, dokud nedojde k ověření nebo jinému kontaktu s uživatelem.

· NORMAL Uživatelé se správně vyplněným nám doručeným kontaktním formulářem. Uživatel má právo na plný přístup ke službám BBS, mimo služeb Internetu. Má přístup ke všem konferencím na BBS, k telekonferenci a všem knihovnám souboru.

· EMAIL Uživatelé s placeným přístupem ve třídě EMAIL mají neomezený časový limit pro jedno zavolání i pro celý den. Přístup k elektronické poště Internetu bez dalšího omezení, včetně možnosti připojování souborů ke zprávám. Umožněna je i přímá výměna pošty jedním z Internetových protokolů, POP3 (Post Office Protokol). Uživatelé mají neomezenou velikost poštovní schránky a mají možnost moderování telekonferencí na BBS.

Ověřování uživatelů

Odešlete vyplněný formulář faxem nebo běžnou poštou na naši adresu. Jako nově založený uživatel jej dostanete do e-mail schránky, nebo jej lze stáhnout jako soubor formular.txt v knihovně Infima pro dodatečné objednání placené služby.

Jak se stát placeným uživatelem ?

Pokud máte zájem o placenou službu, použijte objednávkový formulář (viz ověřování uživatelů). Vyplníte jej a odešlete. Dle Vašeho požadavku budete přeřazeni. Bude Vám doručena poštou "Výzva k zaplacení poplatků" na jejímž základě můžete uskutečňovat platbu. Po obdržení Vaší platby Vám bude zpětně zaslán daňový doklad.