HOME
logo EuroTel

 

 

 

 


JEDNODUCHÝ NÁVOD PRO ODESÍLÁNÍ A PŘÍJEM
KRÁTKÝCH TEXTOVÝCH ZPRÁV (SMS)


Detailní návod pro uživatele různých typů mobilních telefonů, kteří mají zájem o využívání Textové služby (odesílání krátkých textových zpráv), Informačních služeb GSM InfoText a služeb SMS Plus (odesílání e-mailů, faxů a zpráv na pager).

Název mobilního telefonu

1 uložení čísla SMS centra návod pro uložení čísla centra SMS pro daný typ telefonu
2 odeslání zprávy návod pro odeslání textové zprávy z daného typu telefonu
3 přečtení právě obdržené zprávy návod pro přečtení obdržené zprávy pro daný typ telefonu
4 vymazání přečtené zprávy postup pro vymazání přečtené zprávy pro daný typ telefonu


*
Alcatel One Touch Easy
*Bosch Com 607
*Ericsson GA 628
*Ericsson GH688
*Ericsson SH 888
*Motorola 8400
*Motorola 8700
*Motorola Slimlite
*Motorola StarTAC
*Nokia 2110
*Nokia 3110
*Nokia 5110
*Nokia 6110
*Nokia 6150
*Nokia 8110
*Nokia 8810
*Panasonic G500
*Panasonic G600
*Philips SparK
*Philips Diga
*Philips Genie
*Siemens S8
*Siemens C10
*Sony 1000
*Sony CMD Z1
*Sony CM DX - 2000

Alcatel One Touch Easy

1 uložení čísla SMS centra MENU - pomocí tlačítek na boku vyhledejte položku Vzkazy - OK - stejným způsobem položku Odesláno - OK - Stř. služeb - OK - zadejte +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy dlouze stiskněte tlačítko se symbolem obálky - zapište zprávu - OK - zadejte číslo - OK - OK - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy stiskněte tlačítko se symbolem obálky, pomocí šipek vyberte zprávu – opětovným stiskem tlačítka s obálkou lze ve zprávě listovat
4 vymazání přečtené zprávy stiskněte tlačítko se symbolem obálky, pomocí šipek vyberte zprávu - dlouze stiskněte NO - vymazání potvrďte stiskem OK


Bosch Com 607

1 uložení čísla SMS centra MENU - šipky - Zprávy - VYBRAT - Poslat zprávu - VYBRAT - Centrum zpráv - VYBRAT - Uložit centrum zpráv - OK - zadejte číslo centra +420602909909 - Centrum zpráv - VYBRAT - Vybrat centrum zpráv - OK - VYBRAT - KONEC
2 odeslání zprávy šipka nahoru - Zprávy - VYBRAT - šipky - Nová zpráva - OK - zapište zprávu - OK - Poslat zprávu - VYBRAT - zadejte číslo - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy na displeji se zobrazí symbol obálky - stiskněte šipku nahoru - VYBRAT - zobrazí se zvolená zpráva
4 vymazání přečtené zprávy stiskněte šipku nahoru - Zprávy - VYBRAT - Pošta příchozí - OK - vyberte zprávu - VYBRAT - VOLBA - šipky - smazat zprávu - OK


Ericsson GA 628

1 uložení čísla SMS centra šipky - Odeslat - YES - šipky - Serv stř - zadejte +420602909909 - YES
2 odeslání zprávy šipky - Odeslat - YES - Nová - YES - zapište zprávu -YES - zadejte číslo - YES
3 přečtení právě obdržené zprávy při obdržení nové zprávy se zobrazí PŘEČÍST - stiskněte YES - YES - zpráva se zobrazí na displeji - pomocí šipek se listuje
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení zprávy Vás telefon vyzve - VYMAZAT - stiskněte YES - zpráva je vymazána


Ericsson GH688

1 uložení čísla SMS centra šipky - Pošta - YES - šipky - Odeslat zprávy - YES - šipky - Volby - YES - šipky - Serv stř - YES - zadejte +420602909909 - YES
2 odeslání zprávy šipky - Pošta - YES - šipky - Odeslat zprávy - YES - Nový - YES - zapište zprávu - YES - požadovat odpověď YES/NO - zadejte číslo - YES
3 přečtení právě obdržené zprávy po obdržení nové zprávy se zobrazí PŘEČÍST - YES - YES - zpráva se zobrazí na displeji - pomocí šipek se listuje
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení zprávy Vás telefon vyzve - ODPOVĚDĚT - stiskněte NO - telefon Vás vyzve VYMAZAT - stiskněte YES - zpráva je vymazána


Ericsson SH 888

1 uložení čísla SMS centra šipky - Pošta - YES - šipky - Odeslat zprávy - YES - šipky - Volby - YES - vyberte - SERV STŘ - zadejte +420602909909 - YES
2 odeslání zprávy šipky - Pošta - šipky - Odeslat - YES - Nový - YES - zapište zprávu - YES - Požadovat odpověď - YES/NO - zadejte číslo - YES
3 přečtení právě obdržené zprávy při obdržení nové zprávy se zobrazí PŘEČÍST - stiskněte YES - YES - zpráva se zobrazí na displejí - pomocí šipek se listuje
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení zprávy Vás telefon vyzve - ODPOVĚDĚT - stiskněte NO - telefon Vás vyzve VYMAZAT - stiskněte YES - zpráva je vymazána


Motorola 8400

1 uložení čísla SMS centra opakovaným stiskem tlač. MENU najděte položku Messages - OK - MENU - Message settings - OK - MENU - Service centre - OK - zadejte +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy MENU - Messages - OK -MENU - Message editor - OK - zapište zprávu - OK - OK - zadejte číslo - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy MENU - Messages - OK - MENU - Received messages - OK
4 vymazání přečtené zprávy MENU - Messages - OK - MENU - Received messages - OK - šipkou vybrerte volbu Delete message - OK


Motorola 8700

1 uložení čísla SMS centra MENU - Messages - OK - Message settings - OK - Service centre - OK - zadejte +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy MENU - Messages - OK - Message editor - OK - zapište zprávu - OK - vyberte volbu Send message - OK - zadejte číslo - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy MENU - Messages - OK - Received messages - OK
4 vymazání přečtené zprávy MENU - Messages - OK - Received messages - OK - šipkou vyberte volbu Delete message - OK


Motorola Slimlite

1 uložení čísla SMS centra MENU - šipky - Messages - OPTIONS - šipky - Message settings - OPTIONS - šipky - Servis centre - SELECT - zadejte +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy MENU - šipky - Messages - OPTIONS - šipky - Message editor - SELECT - zapište zprávu - OK - SELECT - zapište číslo - SEND MESSAGE
3 přečtení právě obdržené zprávy MENU - šipky - Messages - OPTIONS - šipky - Received messages - SELECT
4 vymazání přečtené zprávy MENU - šipky - Messages - OPTIONS - šipky - Received messages - SELECT - SELECT - Delete message - SELECT


Motorola StarTAC

1 uložení čísla SMS centra opakovaným stiskem tlačítka MENU najděte Messages - OK - MENU - Message settings - OK - MENU - Service Centre - OK - zadejte číslo + 420602909909 - OK
2 odeslání zprávy MENU - Messages - OK - Message editor - OK - zapište zprávu - OK - OK - zadejte číslo - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy MENU - Messages - OK -MENU - Received messages - OK
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení zprávy - OK - MENU - Delete message - OK


Nokia 2110

1 uložení čísla SMS centra MENU - Messages - SELECT - Message settings - SELECT - Message centre number - SELECT - zadejte +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy MENU - Messages - SELECT - Write messages - napište zprávu - option - send - OK - zadejte číslo - OK - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy read
4 vymazání přečtené zprávy MENU - Messages - SELECT - Read messages - option - erase - OK - OK


Nokia 3110

1 uložení čísla SMS centra MENU - šipky - Zprávy - ZVOLIT - šipky - Číslo centra zpráv - UPR. ČÍSLO - zapište číslo +420602909909 - číslo OK
2 odeslání zprávy MENU - šipky - Zprávy - ZVOLIT - šipky - Psát zprávy - ZVOLIT - zapište zprávu - VOLBA - ODESLAT - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy po obdržení zprávy se aktivuje nápis OBDRŽENÁ ZPRÁVA , potvrďte nápis ČÍST
4 vymazání přečtené zprávy MENU - šipky - Zprávy - ZVOLIT - šipky - Číst zprávy - po přečtení zprávy potvrďte VOLBA - šipky - Smazat - OK


Nokia 5110

1 uložení čísla SMS centra MENU - šipky - Zprávy - ZVOLIT - šipky - Nastavení zpráv - ZVOLIT - Soubor 1 - ZVOLIT - Číslo střediska zpráv - ZVOLIT - zadejte +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy MENU - šipky - Zprávy - ZVOLIT - šipky - Psát zprávy - ZVOLIT - zapište zprávu - VOLBY - OK - napište číslo - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy po obdržení zprávy se aktivuje nápis Přijaté zprávy - potvďte nápis ČÍST
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení zprávy - VOLBY - Vymazat - OK


Nokia 6110

1 uložení čísla SMS centra MENU - VOLBA - Nastavení zpráv - VOLBA - Soubor 1 - VOLBA - Číslo střediska zpráv - zapište +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy MENU - Zprávy - VOLBA - Psát zprávy - VOLBA - Zapište zprávu - VOLBY - Odeslat - zadejte číslo - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy po obdržení zprávy se aktivuje nápis Přijaté zprávy , potvrďte nápis ČÍST
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení zprávy - VOLBY - Vymazat - OK


Nokia 6150

1 uložení čísla SMS centra MENU - VOLBA - Nastavení zpráv - VOLBA - Soubor 1 - VOLBA - Číslo střediska zpráv - zapište +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy MENU - Zprávy - VOLBA - Psát zprávy - VOLBA - zapište zprávu - VOLBY - Odeslat - zadejte číslo - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy po obdržení zprávy se aktivuje nápis Přijaté zprávy , potvrďte nápis ČÍST
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení zprávy - VOLBY - Vymazat - OK


Nokia 8110

1 uložení čísla SMS centra MENU - Messages - SELECT - Messages settings - SELECT - Message centre number - zadejte +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy MENU - Messages - SELECT- Write message - zapište zprávu - OPTIONS - Send - zadejte číslo - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy po obdržení zprávy se aktivuje nápis READ , potvrďte nápis READ
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení zprávy se aktivuje volba OPTIONS, potvrďte OPTIONS - šipky - ERASE
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení zprávy - OK - MENU - Delete message - OK


Nokia 8810

1 uložení čísla SMS centra MENU - VOLBA - Nastavení zpráv - VOLBA - Soubor 1 - VOLBA - Číslo střediska zpráv - zapište +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy Menu - Zprávy - VOLBA - Psát zprávy - VOLBA - zapište zprávu - VOLBY - Odeslat - zadejte číslo - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy po obdržení zprávy se aktivuje nápis Přijaté zprávy, potvrďte nápis ČÍST
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení zprávy - VOLBY - Vymazat - OK


Panasonic G500

1 uložení čísla SMS centra stisněte F55 - zadejte číslo +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy stiskněte F54 - OK - zapište zprávu - OK - zadejte číslo - OK - OK - stiskněte zelené sluchátko
3 přečtení právě obdržené zprávy po obdržení zprávy stiskněte tlačítko "KNIHA" - pomocí levé šipky lze ve zprávě listovat
4 vymazání přečtené zprávy stiskněte F51 - zadejte číslo zprávy - šipky - DELETE - OK


Panasonic G600

1 uložení čísla SMS centra MENU 353 - zadejte číslo +420602909909
2 odeslání zprávy MENU 33 - zapište zprávu - OK - OK - zadejte číslo - OK                                      
3 přečtení právě obdržené zprávy potvrďte nápis ČÍST
4 vymazání přečtené zprávy MENU 31 - šipky - Smazat - OK


Philips SparK

1 uložení čísla SMS centra při prvním odesílání zprávy je číslo žádáno (zadejte +420602909909), pak je vždy doplněno automaticky.
2 odeslání zprávy MENU - šipky - Zprávy - OK - šipky- Odeslat - OK - zapište zprávu - OK - zadejte číslo - OK - potvrďte správnost SMS centra - OK - šipky - POSLAT - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy MENU - šipky - Zprávy - OK - šipky - Nové - OK - zobrazí se nové zprávy
4 vymazání přečtené zprávy MENU -šipky - Zprávy - OK - šipky - Vymazat - OK - pomocí šipek vyberte zprávu, kterou chcete vymazat - OK


Philips Diga

1 uložení čísla SMS centra při prvním odesílání zprávy je číslo žádáno (zadejte +420602909909), pak je vždy doplněno automaticky.
2 odeslání zprávy MENU - šipky - Zprávy - OK - šipky - Odeslat zprávu - OK - zapište zprávu - OK - zadejte číslo - OK - potvrďte správnost SMS centra - šipky - ODESLAT - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy potvrďte nápis ČÍST
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení zprávy potvrďte VOLBY - Výmaz - ANO


Philips Genie

1 uložení čísla SMS centra při prvním odesílání zprávy je číslo žádáno (zadejte +420602909909), pak je vždy doplněno automaticky.
2 odeslání zprávy MENU - šipky - Zprávy - OK - šipky - ODESLAT - OK - zapište zprávu - OK - zadejte číslo - OK - potvrďte správnost SMS centra - OK - šipky - POSLAT - OK
3 přečtení právě obdržené zprávy MENU - šipky - Zprávy - OK - šipky - Číst nové - OK - zobrazí se nové zprávy
4 vymazání přečtené zprávy MENU - šipky - Zprávy - OK - šipky - Vymazat - OK - pomocí šipek vyberte zprávu, kterou chcete vymazat - OK


Siemens S8

1 uložení čísla SMS centra MENU - šipky - Zprávy - Poslat text - VYBRAT - šipky - Nastavení - VYBRAT - Středisko zpráv - VYBRAT - zadejte +420602909909 -OK
2 odeslání zprávy Menu - šipky - Zprávy - VYBRAT - šipky - Poslat text - VYBRAT - šipky - Vytv. nový text - VYBRAT - zapište zprávu - potvrďte symbol šipek - OK - OK - zadejte číslo - OK - potvrďte Poslat
3 přečtení právě obdržené zprávy Menu - šipky - Zprávy - VYBRAT - šipky - Texty - VYBRAT - zobrazí se poslední přijatá zpráva
4 vymazání přečtené zprávy po přečtení dotaz Smazat - ANO


Siemens C10

1 uložení čísla SMS centra MENU - šipky - Nastavení - VYBRAT - šipky - Zprávy - VYBRAT - šipky - Nastavení - VYBRAT - zde po výzvě zadejte číslo serv. centra +420602909909
2 odeslání zprávy MENU - šipky - Text. zprávy - VYBRAT - šipky - Vytvořit zprávu - VYBRAT - zapište zprávu - OK - ANO - zadejte číslo - OK - OK - (ULOŽIT TEXT-NE)
3 přečtení právě obdržené zprávy Potvrďte nápis ČÍST - posun v textu pomocí šipek
4 vymazání přečtené zprávy Po přečtení zprávy výzva SMAZAT - ANO


Sony 1000

1 uložení čísla SMS centra Options - Messages - SELECT - Transmit text - SELECT - Configure - SELECT - Servicecentre - Program - zadejte číslo +420602909909 - OK
2 odeslání zprávy Options - Messages - SELECT - Transmit text - SELECT - Create new - SELECT - zadejte číslo - OK - zapište zprávu - OK - Send
3 přečtení právě obdržené zprávy stiskněte i
4 vymazání přečtené zprávy stiskněte i - stiskněte symbol šipky - Next - yes


Sony CMD Z1

1 uložení čísla SMS centra MENU - JD - Sms - JD - SC Number - JD - zadejte číslo +420602909909
2 odeslání zprávy MENU - JD - Sms - JD - Message - JD - Create new message - JD - zapište zprávu - JD - zapište číslo - JD - Send - JD
3 přečtení právě obdržené zprávy MENU - JD - Sms - JD - Message - JD - vyberte zprávu - JD
4 vymazání přečtené zprávy MENU - JD - Sms - JD - Message - JD - vyberte zprávu - JD - JD - Delete - JD


Sony CM DX - 2000

1 uložení čísla SMS centra MENU - JD - Zprávy - JD - Parametry SMS - JD - Serv. Středisko - JD - zadejte +420602909909 - JD
2 odeslání zprávy MENU - JD - Zprávy - JD - Novou zprávu - JD - zapište zprávu - JD - zapište číslo - JD - Poslat - JD
3 přečtení právě obdržené zprávy MENU - JD - Zprávy - JD - Zobrazit zprávy - JD - JD
4 vymazání přečtené zprávy MENU - JD - Zprávy - JD - Zobrazit zprávy - JD - vyberte zprávu - JD - stiskněte dlouze C - ANO - JD

 

 
Copyright EuroTel Praha spol. s r. o.