ASCII | MS Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: NetNews skrze Gopher, 1996

Ukázka listování seznamem diskusních skupin síťových novin (NetNews) prostřednictvím služby Gopher. Natočeno v listopadu 1996.


zpět na seznam video ukázek služby Gopher | vše o službě Gopher | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page