ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: WAIS prostřednictvím Gopheru, 1996

Ukázka přístupu ke službě WAIS (Wide Area Information Service) prostřednictvím služby Gopher, a ukázka plnotextového vyhledávání v jednom konkrétním informačním zdroji (databázi). Natočeno 30.10.1996.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na seznam video ukázek služby Gopher | více o službě Gopher | zpět na seznam video ukázek služby WAIS | více o službě WAIS | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page