Vážení přátelé,
na závěr letošního veletrhu INVEX 95 se konala diskuze s významnými zástupci firmem Hewlett Packard, Microsoft a SPT Telecom moderovaná paní Ester Dyson, známou novinářkou, manažerkou a poradkyní americké vlády. Diskuse byla na téma vlivu nových informačních technologií na společnost. Při seznamování se s publikem paní Dyson použila pro uživatele informačních technologií pojmenování “victims” čili “oběti”.
Toto nelichotivé označení bohužel výstižně charakterizuje současný stav, kdy se možnosti dostupných informačních technologií ve spojení s globální komunikační infrastrukturou stále více vzdalují běžným uživatelům. Důležitá je proto osvěta soustavné sebevzdělávání.
K této osvětě bychom chtěli naším CD přispět a doufáme, že se stane nejen dobrou pomůckou pro vaše cestování po „Informačních dálnicích“, ale že Vám přinese též několik námětů k zamyšlení.
Nástroje k zúročení získaných informací