Vítejte v

BOHEMIA-NET !

První české privátní, veřejně přístupné síti s plným připojením k
I n t e r n e t u
.Vyberte si:


Váš partner pro další informace :

datac spol. s r.o.
Za papírnou 5, 170 00 PRAHA 7, ČESKÁ REPUIBLIKA
Tel.: +420 2 66712639, Fax : +420 2 66712638
E-mail: sales@bohemia.net, URL: http://www.bohemia.net