Ceník produktů a služeb - I n t e r n e tDatac spol. s r. o. je komerčním provozovatelem sítě Bohemia.Net, která je součástí Internetu. Služby připojení k této síti jsou poskytovány na komerčním základě právnickým i fyzickým osobám.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Nejsou v nich zahrnuty náklady na sestavení spojení a telekomunikační poplatky.

1. Komutované (dial-up) připojení pro jeden počítač

Ceny jsou kalkulovány na přístup přes modem max. 33,6kbps. On line objednávka.

Cena za připojení je skládána ze čtyř položek:
- zavedení do systému (jednorázová platba         400,- Kč
- poskytnutí připojení & výroční bonus
- časový tarif (vázaný na přístupové jméno)
- služby nameserveru (poskytnutí domény a IP adresy)

1.1. Poskytnutí připojení on-line (PPP, SLIP)

  Přístupové jméno a mailbox               200,- Kč/měs.
  (jméno navíc 100,- Kč/měs.)              výroční bonus

1.2. Časový tarif


      tar. | měsíční | měsíčně |  cena za  | každá minuta
      st. | kredit | v kreditu |  minutu  |  navíc
      _____|_________|___________|____________ |______________
       00 | žádný |  0 hod  |  1,00 Kč  |   -
       A0 | 300,- |  6 hod  |   -    |  1,- Kč
       01 | 850,- | 20 hod  |   -    |  1,- Kč
       02 | 1750,- | 80 hod  |   -    |  1,- Kč
       03 | 2100,- | 240 hod  |   -    |  1,- Kč
       04 | 2500,- | neomezeno |   -    |   -

Hobby sleva !

    V době od 18.00 do 7.00 hodin, v sobotu a neděli po celý den
    se účtuje pouze každá druhá minuta!


Bonus Bohemia.Net !

   Každý zákazník sítě Bohemia.Net obdrží k výročí svého připojení
       bonus 100 min. v základním paušálu (dva roky).

2. Komutované (dial-up) připojení sítě

Ceny jsou kalkulovány na přístup přes modem max. 33,6kbps.

Cena za připojení je skládána ze čtyř položek:
- zavedení do systému (jednorázová platba)         900,- Kč
- poskytnutí připojení & výroční bonus
- časový tarif (vázaný na přístupové jméno)
- služby nameserveru (poskytnutí domény a IP adresy)

2.1. Poskytnutí připojení PPP, SLIP

  Poskytnutí přístupového jména
  cena za jedno přístupové jméno            1.500,- Kč/měs.
                             výroční bonus

2.2. Poskytnutí připojení UUCP pro e-mail

  Poskytnutí přístupového UUCP jména
  cena za jedno přístupové jméno             500,- Kč/měs.

2.3. Časový tarif

      tar. | měsíční | měsíčně |  cena za  | každá minuta
      st. | kredit | v kreditu |  minutu  |  navíc
      _____|_________|___________|____________ |______________
       0  | žádný |  0 hod  |  2,00 Kč  |   -
       1  | 500,- | 20 hod  |   -    |  1,- Kč
       2  | 1000,- | 80 hod  |   -    |  1,- Kč
       3  | 2300,- | 240 hod  |   -    |  1,- Kč
       4  | 5000,- | neomezeno |   -    |   -

Hobby sleva !

    V době od 18.00 do 7.00 hodin, v sobotu a neděli po celý den
    se účtuje pouze každá druhá minuta!

Bonus Bohemia.Net !

   Každý zákazník sítě Bohemia.Net obdrží k výročí svého připojení
       bonus 300 min. v základním paušálu.

3. Připojení sítě pevnou linkou

Cena za připojení je skládána ze dvou položek:
- zavedení do systému (jednorázová platba)         900,- Kč
- poskytnutí připojení (podle přenosové rychlosti)
- služby nameserveru (poskytnutí domény a IP adresy)

              19,2 kbps          14.800,- Kč/měs.
              28,8 kbps          21.000,- Kč/měs.
              64  kbps          38.600,- Kč/měs.
             128  kbps          67.100,- Kč/měs.
             256  kbps          111.300,- Kč/měs.
             512  kbps          131.800,- Kč/měs.
              1  Mbps          163.500,- Kč/měs.
              2  Mbps          201.500,- Kč/měs.


4. Služby nameserveru

4.1. Jméno domény

    Jména domény a hostů v naší síti jsou zdarma.
    Jména mimo naši síť:
    Jedno jméno domény (hosta) pro e-mail zřízení 1.000,- Kč
                        a dále   100,- Kč/měs.
    Jména domény a hostů síťě (sítí)    zřízení 3.000,- Kč
                        a dále   300,- Kč/měs.

4.2. IP adresa

    do  4 IP adres                  100,- Kč/měs.
    do 16 IP adres                  200,- Kč/měs.
    do 64 IP adres                  300,- Kč/měs.
    do 256 IP adres (1 síť třídy C)         1.000,- Kč/měs.

    (Připojení jednoho počítače pro E-mail nebo on-line nevyžaduje
    trvalé přidělení IP adresy. Ta je přidělována virtuálně systémem
    na dobu vytvoření spojení.)


5. Pronájem serveru

5.1. Provozování serveru WWW, Gopher, FTP

Objednat WWW stránky si můžete též prostřednictvím On line objednávky na našem WWW serveru.

zřízení virtuálního serveru               1.500,- Kč
zřízení ftp přístupu pro Web               1.000,- Kč
cena za první 1MB datového prostoru na našem počítači   600,- Kč/měs.
cena za každý další započatý 1MB datového prostoru     100,- Kč/měs.

cena za vyhotovení WWW stránek je odvislá od jejich složitosti
cena za upgrade je účtována aktuální hodinovou sazbou technika

6. Software

  Internet Chameleon                  1.400,- Kč

7. Hardware - modemy

 ZyXEL      1496E                  9.800,- Kč
         1496E+                 11.900,- Kč
         2864                  17.000,- Kč
         2864L                 18.900,- Kč

   SupraFax  14400E                 6.100,- Kč
         28800E                 8.700,- Kč
         28800I                 7.700,- Kč

   US Robotics Courier V.34+             18.700,- Kč
         Sportster 28800            11.900,- Kč


8. Instalace u zákazníka

   Instalace a konfigurace přístupu
   jednoho počítače                  3.000,- Kč
   Instalace a konfigurace přístupu sítě      (cena dohodou)datac spol. s r.o.

Za papírnou 5, 170 00 Praha 7
Tel. +420 2 66712639, Fax: +420 2 66712638
E-mail: sales@Bohemia.Net, URL: http://www.Bohemia.Net

                                  01/97