HOME

GO služby
GO služby
Základní služby GO poskytované zdarma
 
GO ROAMING
GO do světa
Pro uživatele služeb GO máme skvělou zprávu. Společnost EuroTel Praha, spol. s.r.o. (dále jen EuroTel) Vám nyní nabízí možnost vyzkoušet Váš mobilní telefon i v zahraničí. Zahajujeme totiž zkušební provoz služby GO Roaming. Protože se naše společnost v první řadě vždy snaží o dosažení nejvyšší možné spokojenosti svých zákazníků, chceme Vás požádat o spolupráci na 'doladění' celého systému a dovedení služby GO Roaming k úplné funkční dokonalosti.
Zůstaňte v kontaktu se svými blízkými i na dovolené v cizině a současně nám pomozte testovat celý systém! Se službou GO Roaming nepotřebujete shánět místní cizí mince či telefonní karty a i v případě nouze bude pomoc vždy k dosažení. Všichni uživatelé GO telefonů mají do 31.srpna možnost tuto službu vyzkoušet v praxi - bez aktivačního poplatku.
Tím, že svůj GO telefon použijete ve zkušebním období v zahraničí, nám pomůžete prověřit funkci celého systému v praxi. Společnost EuroTel Praha Vám na oplátku umožní si užít trochu bezstarostného telefonování v cizině. V září Vám totiž na Vaši GO kartu automaticky přičteme kredit odpovídající výši hovorného protelefonovaného za odchozí hovory v zahraničí, a to až do výše 500 Kč!
Stačí si s sebou z domova na cestu vzít Váš mobilní telefon a dostatečný počet GO kupónů na dobíjení Vaší GO karty. Vlastní způsob dobíjení zůstává i v cizině stejný jako doma.
Jak zaktivovat GO Roaming
1. Než odjedete z ČR, zavoláte ze svého GO telefonu na linku oddělení péče o zákazníky.
2. Z automatizované nabídky si nejprve zvolíte GO Roaming.
3. Dále postupujete podle instrukcí hlasového informačního systému.
4. Systém Vám umožní zaktivovat si GO Roaming pro mobilní telefon, ze kterého voláte.
Jak GO Roaming funguje
Používání GO telefonů v zahraničí funguje na principu automatizovaného objednávání hovoru "na výzvu":
1) před číslem volaného účastníka, které musí být v mezinárodním formátu, navolíte kód
*101*; nakonec musí následovat znak #
Příklad: k dosažení jiného účastníka telefoní sítě EuroTel ze všech zemí vytočíte

*101* +420 602 XXX XXX #
2) tento řetězec odešlete, čímž systému GO Roaming sdělíte, že chcete být spojeni s daným telefoním číslem
3) v některých oblastech se může stát, že Váš telefon zobrazí na displaji zprávu či varování o systémové chybě; nejedná se o skutečnou chybu, a proto podobná hlášení, prosím, ignorujte; (pracuje se na odstranění těchto jevů)
Příklad mylných zpráv na displaji (většinou v angličtině):
NETWORK PROBLEM, NOT DONE nebo NOT EXECUTED
4) nejdéle do 30 sekund Vás systém GO Roaming zavolá nazpátek a naváže pro Vás požadované spojení, před kterým ještě vyslechnete informaci o maximální možné délce hovoru
5) svůj hovor ukončete obvyklým způsobem a následně obdržíte zprávu SMS o Vašem zbývajícím kreditu
V zahraničí platíte i za příchozí hovory
A co když někdo volá Vás? Dotyčný vytočí číslo Vašeho GO telefonu a Vy s ním můžete okamžitě hovořit, ale volající platí v tu chvíli pouze poplatky, jako kdybyste se nalézal/a v České republice a mezistátní část hovorného se odečítá z Vašeho předplaceného kreditu (viz tabulka o cenách).
GO záznamník
Hlasové zprávy se do Vaší schránky ukládají pouze tehdy, kdy je Váš telefon vypnutý anebo se nalézáte v oblasti mimo pokrytí signálem.
K dosažení svých hlasových zpráv z ciziny vytočte
*101* +420 602 98 98 98 #.
A ještě pár důležitých informací
Linka tísňového volání 112 funguje i v zahraničí.
Volání na GO linku je z ciziny bezplatné * 101 * +420 2 6701 1188 #
Posílání krátkých textových zpráv (SMS) ze zahraničí není možné. Příjem SMS je možný a je zdarma.
Funkce signalizace příchozího hovoru, identifikace volajícího, neodeslání čísla volanému a konferenční hovory nejsou v zahraničí k dispozici.
Volání do ČR na čísla začínající 0609, 0605 a 0800 není možné.
Všechny telefony dodávané v sadách GO, i ty, které fungují s GO, by měly podporovat funkci GO Roaming.
Ceny
Za uskutečnění spojení:
Jednorázový poplatek za spojení ve chvíli, kdy přijmete zpětné zavolání systému GO Roaming: 15,-
Za uskutečněný hovor:
Následující tabulky uvádějí tarify pro GO Roaming za 1 minutu volání v jednotlivých pásmech.
Odchozí hovory
Výchozí oblast Cílová oblast
ČR a SR Oblast 1 Oblast 2 Ostatní země
ČR a SR 30,00 40,00 50,00 100,00
Evropa 40,00 50,00 60,00 110,00
Rusko 70,00 90,00 90,00 120,00
USA a Kanada 70,00 90,00 90,00 130,00
Ostatní země 110,00 120,00 130,00 180,00
Příchozí hovory
Oblast roamingu
SR 16,00
Evropa 30,00
Rusko 40,00
USA a Kanada 60,00
Ostatní země 100,00

Pozn.:
Uvedené ceny jsou v Kč za minutu včetně DPH; všechny hovory budou zpoplatňovány ve třicetisekundových intervalech.
Uvedené ceny platí od 1.6.1999
'Oblast roamingu' = země, kde se nacházíte v době příchozího hovoru.
'Výchozí oblast' = země, odkud je hovor uskutečněn.
'Cílová oblast' = země, do které hovor směřuje.
Uvedené ceny platí i přesto, že se jedná o zkušební provoz systému.

Mezinárodní tarifní pásma pro zkušební provoz GO Roaming
 
Výchozí oblast a oblast roamingu
Tarifní pásmo Země
ČR a SR Česká republika, Slovenská republika
Evropa Belgie, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
Rusko Rusko
USA a Kanada USA a Kanada
Ostatní země Indie, Malajsie, Thajsko
Cílová oblast
Tarifní pásmo Země
ČR a SR Česká republika, Slovenská republika
Oblast 1 Belgie, Bělorusko, Dánsko, Faerské ostrovy, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, San Marino, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie
Oblast 2 Albánie, Alžírsko, Andora, Arménie, Azerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Gibraltar, Gruzie, Irsko, Island, Kanada, Kypr, Libye, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Tunisko, USA
Ostatní země Všechny další země, kde má EuroTel podepsané roamingové dohody.


Pozn.: Pokud máte v telefonu nastavenou funkci "Automatické vyhledávání sítě" a nelze uskutečnit hovor, zkuste manuálně zvolit jinou síť. Během testovacího období uvítáme Vaše poznatky a zkušenosti s funkčností naší služby v uvedených zemích.
Službu GO Roaming se chystáme rozšířit i do mnoha dalších zemí.
Děkujeme Vám za Váš zájem a spolupráci při testovámí systému GO Roaming. Rádi bychom se dozvěděli o Vašich poznatcích, abychom mohli celý systém dále zlepšovat k Vaší plné spokojenosti.

GO SMS
Úvod

Jednou z velkých výhod mobilních telefonů je schopnost přijímat a odesílat krátké textové zprávy (SMS). Každý GO zákazník má zdarma aktivovanou GO SMS. Krátká textová zpráva je text složený z písmen, číslic a interpunkčních, případně jiných znamének o maximální délce 160 znaků. Textovou zprávu píšete na klávesnici Vašeho mobilního telefonu. Komunikace pomocí SMS probíhá diskrétně, takže ani odesilatel ani příjemce neruší své okolí.


Cena a účtování
Odeslání každé SMS stojí 3,30 Kč (včetně DPH), příjem zpráv je zdarma. (Další GSM InfoText a SMS Plus jsou účtovány podle aktuálního Ceníku základních a volitelných služeb, který najdete v brožurce Ceník služeb v síti EuroTel GSM Global.) Všichni uživatelé GO telefonů, tak mohou odesílat krátké textové zprávy na mobilní telefony GSM nejen společnosti EuroTel Praha, ale také sítě Paegas a na telefony desítek dalších sítí roamingových partnerů společnosti EuroTel Praha po celém světě. Během používání služby GO SMS můžete i nadále sledovat Vaše náklady na volání prostřednictvím kreditu na displeji Vašeho mobilního telefonu. Částku za odeslané GO SMS a tím i aktuální kredit na Vaší GO kartě nyní můžete zjistit čtyřmi způsoby:
1. Kdykoliv po odeslání GO SMS zavolat na GO linku *88 a odeslat požadavek na aktuální vyúčtování GO SMS. Po odeslání tohoto požadavku Vám bude zaslána krátká textová zpráva s vyúčtovanou částkou a zároveň dojde k aktualizaci výše kreditu na Vaší GO kartě.
2. Vždy po deseti Vámi odeslaných GO SMS Vám bude zaslána krátká textová zpráva s vyúčtovanou částkou a aktualizována výše kreditu na Vaší GO kartě.
3. Pokud jste odeslali méně než deset GO SMS Vám vždy jednou týdně bude odeslána krátká textová zpráva s vyúčtovanou částkou a aktualizována výše kreditu na Vaší GO kartě.
4. Pokud je na Vaší GO kartě kredit ve výši 15 Kč a méně, bude Vám zaslána krátká textová zpráva s vyúčtovanou částkou hned po odeslání GO SMS.


Hlavní výhody GO SMS

1. Jednoduchost
Současní GO SMS zákazníci mají službu automaticky zaktivovánu, všichni noví GO zákazníci nemusí službu aktivovat a mají ji automaticky k dispozici.

2. Neustálá kontrola
GO zákazníci mají neustálou kontrolu nad provolanou / proposílanou (GO SMS) částkou. Každý zákazník je vždy při odečítání částky za odeslané GO SMS informován o hodnotě a počtu odečítaných GO SMS, případně služeb GSM InfoText, krátkou textovou zprávou.

3. Rychlost
Částky za odeslané GO SMS nebo použivání služeb GSM InfoText jsou odečteny z kreditu se zpožděním cca. 15 minut.


ZOBRAZENÍ ČÍSLA VOLAJÍCÍHO
Pokud se Vám někdo pokouší dovolat na Váš mobilní telefon, displej Vašeho mobilního telefonu zobrazí číslo volajícího. Vy se rozhodnete, zda chcete hovor přijmout nebo nikoliv. Zobrazení čísla je k dispozici Všem uživatelům GO karty, za předpokladu, že uvolnění tohoto čísla bylo volajícím povoleno.

PŘIDRŽENÍ HOVORU
Tato služba Vám umožní nepřerušit hovor s prvním volajícím, pokud chcete hovořit i s dalším účastníkem, který se dovolal na Vaši stanici. Oba dva účastníky ("aktivního i skrytého") si můžete libovolně přepínat (viz Návod na obsluhu Vašeho MT)

PŘÍJEM KRÁTKÝCH TEXTOVÝCH ZPRÁV
Linka GO:
Automatický informační systém, nabíjení GO karty na telefonním čísle 02/6701 1188
nebo *88 (z mobilního telefonu volání zdarma na území ČR), viz. Návod na obsluhu Vašeho MT.

 

ZMĚNA PROGRAMU SLUŽEB
Aktivace GO karty Vás neomezuje při případném přechodu k standardním programům služeb sítě EuroTel GSM Global. Stačí navštívit jednu z podejen společnosti EuroTel Praha nebo autorizovaného dealera, vypsat kontrakt a zvolit příslušný program služeb. V případě, že je Vaše GO karta stále aktivní (v rámci 18 měsíců od nabití) zůstává Vám Vaše telefoní číslo dále k dispozici, stejně jako všechna data, která jste si do GO karty uložili.

 

GO ZÁZNAMNÍK
Od 1. září nabízí EuroTel možnost deaktivace Záznamové služby pro GO. Stačí zavolat *88 zvolit 1 pro český jazyk, poté 2 pro “Zavedení nových služeb GO ” a 3 pro deaktivaci záznamníku. Musíte samozřejmě volat z GO karty na které chcete záznamník deaktivovat.
Záznamová služba se deaktivuje a zruší se přesměrování do Záznamové služby. To znamená, že pokud máte telefon vypnutý ozve se volajícímu hláška “Volaná stanice je dočasně nedostupná. Opakujte volání později prosím.” Pokud telefon nezvedáte bude 1 minutu zvonit a poté naskočí volajícímu obsazovací tón. Pokud právě hovoříte zobrazí se vám druhý příchozí hovor a můžete si mezi nimi přepínat (Záleží na druhu telefonu). Volajícímu se ozývá vyzváněcí tón.
Přesměrování GO na jiné telefonní číslo není možné.

GO záznamník společnosti EuroTel Vám umožňuje být ve spojení i tehdy, nejste-li k zastižení na Vašem mobilním telefonu. Zprávy jsou pro Vás automaticky nahrávány a uloženy do Vašeho GO záznamníku, aniž byste potřebovali jiné přídavné záznamové zařízení. Zprávy jsou chráněny Vámi zvoleným bezpečnostním kódem.

GO záznamník Vás informuje o každém novém vzkazu prostřednictvím krátké textové zprávy ve tvaru "Máte novou hlasovou zprávu". Postup jak přečíst textovou zprávu naleznete v návodu na používání Vašeho mobilního telefonu.

Poslech nové zprávy
ze svého mobilního telefonu *99
z jiného MT sítě GSM Global *98
z pevné linky nebo MT sítě TIP                      0602 98 98 98
ze zahraničí + 420 602  98 98 98
Zadejte číslo Vašeho GO záznamníku, Váš bezpečnostní kód a oboje potvrďte #. Jestliže voláte
*99 ze svého MT, číslo schránky nemusíte zadávat.
Pro poslech nové zprávy stiskněte 1. Chcete-li poté zprávu vymazat, stiskněte 5 (zpráva je
vymazána po ukončení spojení se schránkou). Pro přechod na další zprávu volte 6. Chcete-li v
průběhu poslechu zprávy přejít na další zprávu, volte 336. Chcete-li v průběhu poslechu
zprávu vymazat a přejít na další zprávu, volte 3356. Nová zpráva, kterou nevyslechnete
do konce, zůstává stále označena jako nová.
Číslo Vašeho GO záznamníku
Číslo Vašeho GO záznamníku ...602 nebo 606    a šestičíslí Vašeho telefoního čísla
Bezpečnostní kód
Nastavený bezpečnostní kód ... 9999
Pro změnu bezpečnostního kódu se spojte s Vaším GO záznamníkem, volte 34, zadejte nový
bezpečnostní kód a stiskněte #.
Zpráva pro volající
Pro nahrání zprávy pro volající volte 31 a začněte nahrávat svoji zprávu. Pro ukončení stiskněte
#2 pro uložení nahrávky.
V případě, že nenahrajete svůj pozdrav pro volající, ozve se volajícímu pouze systémová hláška
oznamující číslo Vašeho GO záznamníku.

Linka GO:
Automatický informační systém, nabíjení GO karty na telefonním čísle 02/6701 1188
nebo *88 (z mobilního telefonu volání zdarma na území ČR)

 

GO info GO sady GO karty GO kupony GO ceník GO služby
GO info GO sady GO karty GO kupony GO ceník GO služby

Copyright EuroTel Praha spol s.r.o.