Ministr Vladimír Mlynář
(u mikrofonu) a poslanec Oldřich KužílekZleva Kužílek, Mlynář, Eliáš, Dohnal, ZálišováPředseda SMO František DohnalKulatý stůl moderuje pan Ivan Pilný, prezident Sdružení pro informační společnostPohled do internetové laboratořeProjekt Města a obce online
v laboratořiwww.vlada.czwww.mvcr.czwww.psp.czwww.justice.czwww.usiscr.czwww.mesta.czwww.munet.czwww.obce.czwww.regioninfo.czwww.muka.czwww.holiday.cz


Internet ve státní správě a samosprávě
Praha, 17.3.1998


V rámci projektu Březen měsíc internetu pořádá časopis Obec a finance ve spolupráci s Českomoravským Profitem konferenci určenou poslancům, přednostům, starostům a informatikům ústředních orgánů, obcí, měst a okresních úřadů nazvanou

Internet ve státní správě a samosprávě

Poslední aktualizace: 26.3.1998

Konference navštívilo téměř 600 účastníků.

Dopolední část
Upravený a zkrácený záznam dopoledního jednání konference
Úvodní slovo k sborníku ISSS´98
Konferenci zahájil a mistrně moderoval pan Martin Dvořák, primátor města Hradec Králové

 • 1. Úvodní slovo - prezentace projektu "Březen měsíc Internetu"
  Jaroslav Winter
  Plné znění příspěvku
 • 2. Internet jako globální nástroj v informační společnosti.
  Pan Ludwig von Reiche, představitel IBM Corporation
  Význam Internetu jako globálního nástroje pro budování transevropské komunikační infrastruktury potřebné pro posun k informační společnosti. Základní problémy a jejich řešení. Rozpracované a připravované projekty. Co z toho vyplývá pro ČR.
 • 3. Internet a samospráva
  František Dohnal, předseda SMO ČR, starosta města Jihlavy.
  Současná situace a perspektivy Internetu v oblasti obcí a měst. Legislativa. Zahraniční zkušenosti. Úloha SMO, příklady.
  Prezentace
 • 4. Zákon o poskytování informací
  Poslanec Oldřich Kužílek, navázal ministr Vladimír Mlynář
  Hlavní rysy návrhu věcného záměru zpracovaného MK a alternativního návrhu poslanecké sněmovny. Legislativní bariéry šíření informací. Napojení veřejných knihoven na Internet - pilotní projekt. Diskuse.
  Vybrané texty ze sborníku k příspěvku
  Znění návrhu zákona ze 13.3.1998 (formát MS Word, 92 kB) Prezentace
 • 5. Přestávka
 • 6. Internet jako nástroj prosazování společenských zájmů
  Milan Štěrba, Hewlett-Packard
  Stručný přehled jednotlivých etap technologického a společenského vývoje Internetu a existující a realizované možnosti využití Internetu k prosazování společenských a státních zájmů vztažené na Českou republiku. Jaké možnosti poskytuje Internet v jednotlivých vývojových stadiích komunitám, podnikům a podnikatelským seskupením, institucím, státu i nadnárodním seskupením k prosazování jejich specifických zájmů?
 • 7. Internet a státní správa
  Miloš Šnytr, Úřad pro státní informační systém
  Stávající komunikační možnosti. Typy komunikace ve státní správě. Technické a finanční nároky. Legislativní omezení. Navrhovaná legislativa. Modelový projekt ISS (intranet státní správy).
 • 8. Obchodní rejstřík na českém Internetu
  Petr Landkammer, ředitel odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti
  Vytvoření této příkladné aplikace, možnosti jejího využívání, dosavadní zkušenosti.
  Prezentace
 • 9. Iniciativy EU v oblasti „digitálních komunit" a jejich aplikovatelnost v ČR.
  Zdeněk Jiříček, Microsoft, a Boris Šraut, Siemens Nixdorf
  Přehled iniciativ evropské komise DG13 pro informatiku v oblasti "digitálních komunit" na bázi technologií Internet/Intranet. Zapojení evropských měst do takových projektů sponzorovaných EU. Aplikovatelnost těchto projektů v ČR. Potenciální přínosy pro integraci českých měst do euroregionů a ČR do EU.
  Prezentace
 • 10. Oběd

Odpoledne probíhala konference v několika sekcích od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Česká republika na cestě k informační společnosti

Kulatý stůl pro pozvané představitele ministerstev, poslance a senátory. Přítomni byli také představitelé nejvýznamnějších společností spolupracujících s Českomoravským Profitem na projektu Březen - měsíc Internetu a starostové větších měst v ČR a novináři. Průběh kulatého stolu byl natáčen a v následujících dnech vystaven na internetu na adrese www.brezen.cz. Kulatý stůl moderoval Ivan Pilný, prezident Sdružení pro informační společnost.

Společné jednání sekcí pro města, obce a okresní úřady

Sekce "Internet ve veřejné správě"
Hlavními sponzory sekce Internet ve veřejné správě
jsou a

Moderoval pan Tomáš Holenda, komise ISMO, MuNet. Tato sekce je určena starostům a informatikům obcí a měst a je zaměřená na prezentaci konkrétních aktivit souvisejících s využitím Internetu v oblasti místních samospráv.

Sekce "Využití Internetu na okresních úřadech"
Tato sekce je určena přednostům a informatikům okresních úřadů.

 • Internet ve státní správě
  MV ČR - Mgr. Božková
 • Internet na Okú, Lotus Notes. Možnosti distribuce informací z Okú pomocí internetu - elektronický bulletin
  Okresní úřad Karviná, Ing. Jégr
 • Možnosti internetu pro regionální knihovny
  Regionální knihovna Karviná, Ing. Písečný
 • Projekt MAN Třebíč
  Okresní úřad Třebíč, Ing. Běhounek
 • Problematika GIS a internet
  Okresní úřad Příbram, Ing. Čížek

V průběhu konference byla v předsálí návštěvníkům k dispozici internetovská laboratoř pro praktické prezentace desítek realizovaných internetovských projektů ve státní správě i samosprávě a souvisejících oblastí. Sponzorem laboratoře byly společnosti Software602, a.s. a PVT, a.s.


Datum a místo konání: PRAHA, 17. března 1998
Kulturní dům Eden, U Slavie 10, Praha 10
Zahájení konference je v 9,00 hodin, odpolední části ve 14 hodin.

Organizační zabezpečení konference:
RNDr.Tomáš Renčín, ředitel firmy TRIADA spol. s r.o., U svobodárny 12/1110, Praha 9, PSČ 190 00, tel.: 02/820 485, e-mail triada@comp.cz

PhDr.Irina Zálišová, marketing Českomoravského Profitu, Domažlická 11, 130 00 Praha 3, tel.: 02/670 97 271, e-mail zalisova@profit.czNázory a připomínky ke konferenci

Váš názor
Na platformě Windows pište s diakritikou
Jméno
E-mail (volitelně)

Zpět na hlavní stránku

Města a obce ČR na internetu


© WEBHOUSE, s. r. o.,  1998 - 2007
All rights reserved