PRESS CENTRUM

Přidat/aktualizovat adresu
Hlavní katalog

Inzerce zde
Kontakty
O nás
Reference
Napsali o nás
Tiskové zprávy

Neplatiči
Napište nám!
 

 
Zavolejte do klubu!
Pro všechny naše čtenáře jsme připravili novinku v podobě Klubu Modrých a WWW stránek. Společně s téměř 40 partnery získáte členstvím spoustu výhod a slev například při přiipojení na internet, koupi počítače apod. Informace zde...
Zaregistrujte se
Chcete mít přehled o novinkách na našich serverech? Čekáte na nové informace na našich stránkách? Stačí, když vyplníte formulář a pravidelně vám budeme zasílat vyžádané informace.
Mám zájem o ...
- zaslání aktuálního katalogu
- předplatné dalších vydání
Zavolejte nám!
Nevíte si rady, máte jakýkoliv dotaz? WWW STRÁNKY
jsou tu pro vás!
tel.: (02) 6126 2442
Ikona pro Vás!
Pokud vám naše stránky pomohly najít hledanou firmu či informaci, budeme velmi rádi když na nás upozorníte ...!
Počítačové Fórum ´99
Pod záštitou II. ročníku kampaně Březen - měsíc Internetu se uskuteční ve dnech 15. - 18.3. první ročník veletrhu informačních technologií na internetu Počítačové Fórum '99
APO
Jako člen Asociace poskytovatelů obsahu sítě internet (http://www.apo.cz) vás srdečně zveme na domovské stránky APO. Stanete se i vy členem APO?
Reklama
Nejen na našich webech WWW STRÁNKY, MODRÉ STRÁNKY a ČESKÝ AMAZON, ale i na zajímavých serverech interSEIF či Unie vydavatelů si u nás můžete objednat reklamu. Seznamte se v případě zájmu s aktualním ceníkem reklamy.


iDNES Český Amazon


Hledej :
  Tip: klíčová slova pište s diakritikou ...
Nové adresy ~ Aktuálně ~ Víte, že... ~ Články
 
 

Nový letopočet začíná 1. března 2000

POZOR, ZMĚNA (kalendáře)!!! Nový letopočet začíná 1.března 2000! Co že je to za nesmysl? O takovém zaměření pro 3.ročník projektu Březen - měsíc Internetu (BMI) uvažují jeho organizátoři. Jde sice o nadsázku, ale tím více by mohla upoutat pozornost. Úplný nesmysl však toto heslo neznamená. Zatímco mnozí se nemohou shodnout, zda třetí tisíciletí začíná 1.ledna roku 2000 nebo až 2001, datum 1.března 2000 nabízí jinou symboliku. Tímto dnem již potřetí startuje projekt na podporu Internetu v České republice. Dalo by se říci, že internetový rok začíná u nás březnem. A protože zrod Internetu se nepochybně stane v historii vývoje lidstva velmi výrazným mezníkem, od něhož se mimo jiné bude znovu přerozdělovat bohatství jednotlivých států, vezměme tento mezník jako příležitost pro naši zemi zařadit se k těm úspěšnějším. Vyhlašme ho tedy symbolicky jako počátek nového letopočtu.

Důležitým cílem BMI bylo a nadále zůstává představení Internetu jako platformy umožňující množství různých aktivit. V předchozích dvou ročnících se podařilo do měsíce března koncentrovat přes 200 výstupů různých subjektů, od osvětových akcí, konferencí, přes obchod až po zábavu. Sdružení BMI si společně s vyhlašovatelem, jímž je tradičně časopis Profit, dalo pro letošní rok za cíl jednak pokračovat v aktivitách započatých v minulých ročnících a jednak představit další doposud méně známé možnosti Internetu. A není až tak velkou nadsázkou, že v silách Internetu je dokonce změnit kalendář, navíc za situace, kdy o úpravách kalendáře se právě na stránkách Internetu vede množství vášnivých polemik...

Partneři projektu BMI
Jedním z předpokladů úspěšné realizace projektu BMI je jeho vizibilita. Aby o projektu a především jeho výstupech věděla co nejširší veřejnost, je nutné mít dostatek prostředků (hmotných i nehmotných). Organizátoři projektu BMI řešili tuto záležitost spoluprací s množstvím partnerů a v letošním roce je tomu podobně.

Lze konstatovat, že zájem komerčních subjektů o účast a podporu projektu BMI v letošním roce dokonce přesahuje "kapacitní" prostor projektu. Uchazečů o pozici jednoho z pěti hlavních partnerů, kteří se, vedle finanční podpory, do značné míry identifikují s projektem BMI, se přihlásilo více než potřebných pět a do uzávěrky tohoto katalogu se ještě nerozhodlo o výběru definitivní pětice. Kromě toho množství firem podpoří jednotlivé dílčí projekty v rámci BMI.

Hlavní tíhu na poli prezentace BMI ponesou mediální partneři, kterými jsou pro 3.ročník BMI vedle Profitu jako vyhlašovatele - Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, deník Právo a vydavatelství IDG. Odbornými partnery jsou vydavatelství Computer Press a společnost Triada. Očekává se, že podobně jako v minulých letech vyvolá BMI zvýšený zájem o problematiku Internetu také u dalších médií.

Hlavní výstupy projektu
Nejvíce aktivit se soustředí opět do měsíce března, řada akcí se však uskuteční již v období před tímto vrcholem a také po něm. Není možné důsledně a s velkým časovým předstihem uvádět veškeré výstupy už jen proto, že další přibývají prakticky každým týdnem. Následující přehled je třeba chápat jako určitou část aktivit v kontextu projektu BMI, která je již v tomto období domluvena a která by měla tvořit jakousi páteř budoucího těla všech výstupů.

 • Enterprise Internet Strategy Forum - 3.ročník konference, kterou pořádá společnost EISF ve dnech 29.2. - 2.3.2000, a která se stane zahajovací akcí BMI.
 • Internetový silvestr - společenský večer 29.2.2000 k zahájení BMI.
 • Do knihovny na Internet - popularizační akce ve veřejných knihovnách.
 • Dny otevřených dveří ve školách a internetových kavárnách.
 • Dny Internetu ve městech - ve spolupráci se Svazem měst a obcí propagační akce ve vybraných městech.
 • Internet pro postižené - projekt ve spolupráci s Kontem bariéry.
 • První dětská konference o Internetu - konference, kterou si vymyslely a budou pořádat děti ve spolupráci se sdružením BMI a časopisem ABC.
 • Jak mění Internet podnikání - roadshow a semináře o e-businessu.
 • Česká republika na cestě k informační společnosti - projekt zaměřený na informování o možnostech vyplývajících ze zapojení do Evropské unie.
 • Aktuální čísla českého Internetu - monitoring návštěvníků českého webu.
 • Co víte o Internetu - vědomostní soutěž pro čtenáře řady deníků a časopisů o hodnotné ceny.
 • Internet ve státní správě a samosprávě - 3.ročník konference, která se uskuteční 26.-28.3.2000 v Hradci Králové a stane se nejdůležitější závěrečnou akcí BMI.


Marketingové aktivity
Nedílnou součástí projektu jsou marketingové aktivity, které mají BMI co nejvíce zviditelnit. Ostatně sama myšlenka projektu BMI je přece o zviditelnění Internetu a jeho možností. Jak už bylo uvedeno, nosným a také sjednocujícím prvkem letošního projektu je deklarace možností Internetu ve formě určité nadsázky: "Nový letopočet začíná 1.března 2000!" Tento prvek bude provázet nejen většinu akcí, které BMI podporuje, ale především bude vidět ve všech marketingových výstupech podporujících letošní projekt BMI. Účast partnerů projektu a jejich finanční podpora umožnila zpracovat regulérní plán marketingových aktivit a organizátoři projektu se v letošním roce rozhodli ponechat si v této oblasti pouze roli koordinační a kontrolní. Návrhy konkrétních výstupů a vlastní realizace budou z velké části přeneseny na profesionály: spolupráce s nimi není letos řešena exkluzivně, nýbrž tak, že na každé části marketingových komunikací (media relations, reklamní prostor v médiích, přímý marketing a akce) pracuje vždy jiný profesionální partner. Vlastní propagace 3.ročníku BMI bude odstartována tiskovou konferencí na veletrhu INVEX Computer v Brně počátkem října 1999 a v průběhu podzimu je většina výstupů koncentrována do "evangelizačních" aktivit, jako jsou diskuse v médiích, rozbory různých výstupů z Internetu a jejich publikování, komentování a publikace statistik, výstupy odborníků v médiích apod.. Hlavní aktivity na poli reklamních výstupů ve formě inzerce a televizních spotů a především organizování či podporu akcí lze však očekávat až v roce 2000. Mediálně vděčnou akcí bude zřejmě "Internetový Silvestr", který poslední únorový den veřejnosti jednoznačně ukáže, jak to vlastně s novým tisíciletím, resp. letopočtem je. Zároveň tato událost odstartuje množství dalších akcí a aktivit zaměřených na Internet a tato vysoká koncentrace výstupů potrvá po celý měsíc březen.

A již nyní lze konstatovat, že je opravdu na co se těšit!

Miroslav Forman
sdružení BMIProč sdružení BMI
První dva ročníky akce Březen - měsíc Internetu v letech 1998-1999 prokázaly, že aktivity tohoto druhu mají smysl a mohou být obecně prospěšné. Osvědčil se princip otevřenosti projektu, do kterého se mohou zapojit všechny subjekty, jež sdílejí stejnou potřebu podpořit rozvoj Internetu v České republice. Podařilo se skloubit obecné zájmy společnosti s konkrétními firemními zájmy a zajistit spolupráci jinak si konkurujících subjektů. Vzhledem k tomu, že na jedné straně projevily četné firmy přání pokračovat této akci i v příštích letech a na straně druhé není možné zvládnout organizaci tak rozsáhlé akce jen na základě nadšení jejích iniciátorů, bylo založeno sdružení BMI. Jeho hlavním cílem je postavit organizování akce Březen - měsíc Internetu na profesionálnější základy s tím, že ponechává dostatek prostoru pro nadšení i využití zkušeností a invence členů sdružení i sympatizantů. V souladu s principy, které se tolik osvědčily při přípravě, je i BMI zcela otevřeným sdružením. Jeho zakladateli jsou sice tři fyzické osoby - Miroslav Forman, Jaroslav Winter a Irina Zálišová, kteří stáli u zrodu celého projektu - ale dalšími členy sdružení se stávají zejména firmy, kterým záleží na rozvoji Internetu a které jsou ochotny zaplatit roční členský příspěvek 5000,- Kč a v lepším případě i pomoci vlastní účastí na přípravách Března - měsíce Internetu.

Sdružení BMI je nezisková organizace,
a můžete jej kontaktovat prostřednictvím emailové adresy bmi@brezen.cz či vyhledat potřebné informace na jejich internetové stránce http://www.brezen.cz


 

(c)1998 Agentura Modré stránky s.r.o.