PRESS CENTRUM

Přidat/aktualizovat adresu
Hlavní katalog

Inzerce zde
Kontakty
O nás
Reference
Napsali o nás
Tiskové zprávy

Neplatiči
Napište nám!
 

 
Zavolejte do klubu!
Pro všechny naše čtenáře jsme připravili novinku v podobě Klubu Modrých a WWW stránek. Společně s téměř 40 partnery získáte členstvím spoustu výhod a slev například při přiipojení na internet, koupi počítače apod. Informace zde...
Zaregistrujte se
Chcete mít přehled o novinkách na našich serverech? Čekáte na nové informace na našich stránkách? Stačí, když vyplníte formulář a pravidelně vám budeme zasílat vyžádané informace.
Mám zájem o ...
- zaslání aktuálního katalogu
- předplatné dalších vydání
Zavolejte nám!
Nevíte si rady, máte jakýkoliv dotaz? WWW STRÁNKY
jsou tu pro vás!
tel.: (02) 6126 2442
Ikona pro Vás!
Pokud vám naše stránky pomohly najít hledanou firmu či informaci, budeme velmi rádi když na nás upozorníte ...!
Počítačové Fórum ´99
Pod záštitou II. ročníku kampaně Březen - měsíc Internetu se uskuteční ve dnech 15. - 18.3. první ročník veletrhu informačních technologií na internetu Počítačové Fórum '99
APO
Jako člen Asociace poskytovatelů obsahu sítě internet (http://www.apo.cz) vás srdečně zveme na domovské stránky APO. Stanete se i vy členem APO?
Reklama
Nejen na našich webech WWW STRÁNKY, MODRÉ STRÁNKY a ČESKÝ AMAZON, ale i na zajímavých serverech interSEIF či Unie vydavatelů si u nás můžete objednat reklamu. Seznamte se v případě zájmu s aktualním ceníkem reklamy.


iDNES Český Amazon


Hledej :
  Tip: klíčová slova pište s diakritikou ...
Nové adresy ~ Aktuálně ~ Víte, že... ~ Články
 
 

Živnobanka v moderním stylu

Nové bankovní služby - elektronické systémy pro zasílání platebních příkazů, telefonní bankovnictví, o tom všem nám pověděla Kateřina Abramová, zástupkyně vedoucího oddělení elektronického bankovnictví Živnostenské banky.

Živnostenská banka po telefonu?

Rozvoj moderních technologií přinesl i možnost rozšíření a základního zkvalitnění bankovních služeb. Živnostenská banka, a.s., která je tradičním a konzervativním peněžním ústavem působícím na bankovním trhu již 130 let, sleduje vývojový trend nejen v oblasti služeb, ale i v oblasti informačních technologií. Nespornou výhodou jsou rychlost, spolehlivost a pohodlí nových služeb poskytovaných elektronickou cestou. Všechny funkce jsou automaticky ovládány počítačovým serverem, který pracuje s přesností švýcarských hodinek. Špičkové hardwarové a softwarové vybavení nám dává možnost poskytovat systémy elektronického bankovnictví, neustále je vyvíjet a přicházet na trh s novinkami. Jednou z nich je i systém TeleBanka.

TeleBanka...? Telefonní bankovnictví...?

Služby Živnostenské banky poskytované systémem TeleBanka jsou přístupné obyčejným telefonem, tím co máte doma, v kanceláři, mobilním telefonem nebo i z veřejného telefonního automatu. Díky telefonnímu bankovnictví máte svoji banku k dispozici po telefonu.

Když se telefonem spojíte s TeleBankou, automatický hlasový operátor Vám bude dávat pokyny pro práci unitř systému. Jednoduše a pouze pomocí tlačítek na Vašem telefonním přístroji zadáváte platební příkazy nebo zakládáte termínový vklad, ověřujete si stav účtů či kontrolujete všechny operace provedené za předchozí den.

Hlasový operátor

To je vlastně počítač, který k Vám hovoří lidskou řečí. Dokonce ve třech jazykových mutacích. Česky, anglicky i německy. To znamená, že když využíváte TeleBanku, nekomunikujete s živým operátorem. Všechny hodnoty, které zadáváte, jdou přímo do systému. Tím je naprosto vyloučeno případné riziko chyb ovlivněné lidským faktorem na straně banky. Navíc každý údaj Vám hlasový operátor zopakuje, abyste okamžitě mohli provést jeho opravu nebo ho potvrdit. Dokonce do telefonního sluchátka vůbec nemluvíte. Řídíte se podle hlasového výstupu a pro zadávání platebního příkazu používáte pouze tlačítka telefonu.

Aktivní operace systému TeleBanka

Aktivními operacemi se rozumí ty, které sami vytváříte, t.j. platební příkazy či zakládání termínovaného vkladu. Při zadávání platebního příkazu si můžete zvolit tuzemskou platbu v korunách nebo v cizí měně. Současně rozhodujete o tom, zda má uvedená platba charakter urgentního či standardního příkazu. Během zápisu probíhá automatická kontrola např. u čísla účtu příjemce, zda jeho struktura odpovídá požadavkům Clearingového centra ČNB.

Po předání operace Živnostenské bance získáte potvrzení o přijetí příkazu do zpracování v písemné podobě, tj. faxem.

U termínovaných vkladů je postup při zadávání stejný jako u platebních příkazů, včetně hlasového výstupu operátora. Ten opakuje všechny zadávané hodnoty, např. částku, datum založení, délka období a na závěr Vás informuje o úrokové sazbě pro tento termínovaný vklad. I zde je na Vaši žádost automaticky zaslána faxem konfirmační zpráva o přijetí operace.

Pasivní operace systému TeleBanka

Do této skupiny se řadí ty služby systému TeleBanka, kde vystupujete pouze jako pasivní příjemce informací. Jedná se o informace o stavu na účtech, výpisu z účtu, kurzovní lístek Živnostenské banky a navíc i seznam plateb vyřazených ze zpracování. Všechny tyto údaje Vám TeleBanka může zaslat faxem.

Informace o zůstatcích na účtech TeleBanka poskytuje buď hlasovým výstupem nebo i v podobě volné textové zprávy posílané v pravidelnou dobu na mobilní telefony GSM. Tato služba se vztahuje i na textové operátory.

V případě výpisu z účtu jsou tyto informace zasílány faxem na základě Vašeho přechozího zavolání. Podle momentální potřeby se můžete rozhodnout, zda si přejete tyto údaje zaslat na své standardní faxové číslo nebo zda by tato informace měla být směrována na jiné místo, a to i zahraničí, kde se právě nacházíte.

Pro zasílání dalších informací, jako je např. kurzovní lístek, platí stejná pravidla, jak je tomu u výpisů z účtů. Tyto informace jsou distribuovány také automaticky, bez využívání lidského operátora.

Bezpečnost systému TeleBanka

Při poskytování elektronických i běžných bankovních služeb je samozřejmě důležitá bezpečnost a ochrana dat. Na tento fakt Živnostenská banka klade velký důraz. Stejně tak je tomu i v případě systému TeleBanka. Každý nový klient systému TeleBanka je do systému zařazen pod unikátním číslem uživatele. Zároveň si každý uživatel zvolí své osobní vstupní heslo.

Při každém zavolání se nejprve musíte identifikovat právě svým číslem uživatele a heslem. Po správné autorizaci se Vám otevřou brány systému TeleBanka a Vy se v něm můžete pohybovat a získávat pasivní informace nebo zadávat některé z aktivních operací.

Z důvodu bezpečnosti musíte každou aktivní operaci potvrdit unikátním číselným kódem, který není nikdy stejný. Toto číselné heslo má omezenou životnost, a to jen do doby, než jej použijete poprvé. Poté se stává neplatným pro opakované použití. Pokud aktivní operaci nepotvrdíte, není bankou přijata ke zpracování. Zkrátka chybí na ní Váš "podpis". Číselná autorizační hesla jsou buď v papírové podobě nebo jsou autenticky vytvářena elektronickým dešifrátorem.

Příprava číselných hesel a jejich vytisknutí jsou jako všechny ostatní funkce systému TeleBanka řízeny přímo serverem bez asistence živého operátora. A za zvláštních bezpečnostních opatření. Tato číselná hesla jsou při generování ihned vytisknuta do neprůhledné bezpečnostní obálky a následně doručena klientovi. Obálka obsahuje sadu několika desítek rozličných autorizačních kódů. Jejich celkový počet určuje, kolik operací jimi můžete "podepsat".

Oproti tomu elektronický dešifrátor nevyžaduje údržbu těchto autorizačních kódů v žádné tištěné podobě a není tedy limitován jejich počtem v jedné sadě.

Ztráta seznamu autorizačních klíčů nebo elektronického dešifrátoru je závažným problémem, o kterém byste měli samozřejmě informovat příslušné oddělení Živnostenské banky nebo alespoň Vašeho spráce účtu. Ovšem díky kvalitě systému tato ztráta ještě neznamená Vaše bezprostřední ohrožení.

Třetí neoprávněná osoba, která by se případně zmocnila Vašich autorizačních kódů nebo dešifrátoru, musí nejprve překonat první bariéru. Což předpokládá znalost Vašeho čísla uživatele a osobního hesla, které umožní vstup do systému TeleBanka.

Pro všechny uživatele systému je nastavený limit tří špatných pokusů o přihlášení. Pokud je tento počet překročen, je přístup do TeleBanky zablokován až do odvolání. Stejné opatření je i v případě podávání autorizačního klíče.

V případě ohrožení můžete i Vy rychle zareagovat tím, že sami zablokujete přístup. Jak? Tím, že se několikrát spojíte se systémem TeleBanka a záměrně se chybně identifikujete. Tím zabráníte třetí osobě, která by se chtěla přihlásit pod stejným číslem uživatele, aby získala přístup k Vašim účtům.

Budoucnost

Živnostenská banka, a.s., počítá i do budoucna s rozvojem elektronických služeb, protože se jedná o velmi zajímavou a perspektivní oblast bankovnictví. V nejbližší době bude pokračovat vývoj u stávajících systémů elektronického a telefonního bankovnictví i příprava nového produktu. Chtěli bychom totiž našim klientům nabídnout přesně ten systém, který pro ně bude vhodný a bude splňovat jejich požadavky.

Co by měl vědět zájemce o TeleBanku, pokud se ji rozhodne využívat?

Přirozenou podmínkou je účet v Živnostenské bance. Při otevření účtu požádá pracovníka banky o zpřístupnění TeleBanky; pokud už má účet otevřený, může navštívit kteroukoliv naši pobočku nebo se obrátit přímo na oddělení elektronického bankovnictví v pražském ústředí banky, kde máme pro tyto případy zřízené speciální pracoviště. Tam se dozví vše potřebné. Telefonické spojení je (02) 2412 5200. Smlouvu lze podepsat okamžitě a do 24 hodin po jejím podpisu může klient začít TeleBanku používat.

 

(c)1998 Agentura Modré stránky s.r.o.